Tarih

Tarih

Konya Tarihi

Konya Tarihi Konyada ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik tarih Öncesi çağdan başlar. Bu çağ içinde Neolitik – Kalkolitik Erken Bronz Çağ kültürlerini görürüz Bu çağın iskan yeri olan Höyükler, konya, il sınırları içindedir. Neolitik Devreye MÖ. 7000-5500 ait buluntular, Çatalhöyükteki arkeolojik kazılarda meydana çıkmıştır. Bugün Konyanın bir semtinin içinde kalan …

Devamı »

Kocaeli Tarihi

Kocaeli Tarihi yerleşim kocaeli, izmit körfezinin iki yanında kuzeyde karadeniz kıyısından, güneyde samanlı dağlarının doruklarına kadar uzanır. batıda istanbul, doğuda sakarya ili ile sınırlı olan il, körfezi ile marmaraya, kandıra ile karadenize açılır 3698 km2 yüzölçümü olan kocaeli, marmara bölgesinin yüzölçümü olarak en küçük illerinden biri olmasına rağmen, nüfusu bir …

Devamı »

Kırşehir Tarihi

Kırşehir Tarihi Kırşehir ilinin bulunduğu topraklar, tarihte Anadoluda ilk siyasi birliği kuran Hititlerin toprakları içinde bulunuyordu. Hititlerin iç Savaş ve iktidar kavgaları ile dağılıp yıkılmasından sonra bu topraklara Asurlular hakim olmuştur. Persler MÖ. 6. asırda bu bölgeyi istila etmişlerdir. MÖ. 4. asırda Makedonya kralı iskender Persleri yenmiş,Anadolu ve iranı istila …

Devamı »

Kırklareli Tarihi

Kırklareli Tarihi Kırklareli Tarihi? Kırklareli Tarihçesi? Kırklarelinin Tarihi? Kırklarelinin Tarihçesi? Kırklareli?  Kırklareli ili? Kırklareli? Kırklareli Tarihi, kırklareli, tabii güzellikler ve tarihi eserler bakımından zengindir. Tarihi eserlerin hemen hepsi Osmanlı devrine aittir. Daha önceki dönemlere ait eserler az ve yıkıntı halindedir Hızır Bey Külliyesi 1383 te Kösemihaloğlu Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır. …

Devamı »

Kırıkkale Tarihi

Kırıkkale Tarihi xvı. ve xvıı. yüzyıllarda, doğudan gelen çeşitli türk aşiret ve cemaatlerinin anadoluda – bilhassa orta anadoluda- iskan edildikleri bilinmektedir. bunlardan oğuz, oğuzhan adı verilen büyük bir oymağın ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişiyle kırıkkala ya yerleştirildikleri belgelerde ifade edilmektedir

Devamı »

Kilis Tarihi

Kilis Tarihi Kilis i.Ö. 1460 yıllarında Halep krallığına bağlıydı. hitit imparatorluk döneminin başlamasıyla Hitit etkisine girdi. M. Ö 356 da Makedonyadan yola çıkan büyük iskender kuzey batıdan güney doğuya doğru bütün Anadolu topraklarını işgal ederek iskenderun körfezine dayanarak iskenderunu kurup Kilis, üzerinden mısıra doğru yoluna devam etmiştir

Devamı »

Kayseri Tarihi

Kayseri Tarihi Hititlerden sonra bölge Frig hakimiyetine geçmiş, daha ziyade Kızılırmak havzasında egemen olan frigler zamanında mazaka ön plana çıkmıştır. M.Ö 676 tarihinde Anadoluya gelen Kimmerlerin Kaniş ve Mazakayı tahrip ederek, Frig hakimiyetine son verdikleri tarihi kaynaklarda belirtilmektedir

Devamı »

kastamonu Tarihi

kastamonu Tarihi iskenderden sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö.1,yyda Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Uzun yıllar Roma imparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu, M.S.395 yılında imparatorluğun bölünmesiyle bütün Anadolu gibi Bizans imparatorluğuna katılmıştır

Devamı »

kars Tarihi

kars Tarihi il ülkemizin başlıca kış turizm merkezinden birisidir ve yapılacak yatırımlarla bu alanda daha da gelişebilir.Bunun yanı sıra kültür turizmi açısından da tarihin çok eski devirlerine uzanan antik kalıntıları ve ören yerleri ile önde gelen kültür turizmi açısından da Yontma Taş Çağından itibaren kesintisiz bir yerleşime sahne olan kent …

Devamı »

Karaman Tarihi

Karaman Tarihi Karaman ve çevresinin M.Ö.8000 yıllarında yerleşik iskana sahip olduğu ortaya konulmuştur. il hititler zamanında bir askeri ve ticaret merkezi olmuş daha sonra Firigya ve Lidyalıların egemenliğine geçmiş, M.Ö.322 de Yunan Kralı Perdikkos ve Filipposun işgaline ve talanına uğramıştır

Devamı »