Ana Sayfa / Müzik

Müzik

Müzik

Konservatuvar Nedir

Konservatuvar Nedir Müsiki eğitimi yapan okul, Darülelhan (Eserler Evi). kökü italyanca (Conservatorio) kelimesine dayanmakta ve çalışma evi manasına gelmektedir. rönesans devrinde hastahanelere veya bakımevlerine bağlı yetimler okulunda kilise müziği çalışmaları yapan konservatuvarlar meydana çıkmaya başladı. ilk ciddi konservatuvar; Paris’te 1795 senesinde belediye Bando Şefi Bernard Sarratte tarafından kuruldu. Kurulan bu …

Devamı »

Konser Nedir

Konser Nedir Bir grup müzisyen tarafından, bir dinleyici topluluğuna verilen müzik gösterisi. Gösteri, solistler tarafından icra ediliyorsa, buna “resital” denir. Sosyal bir müessese olarak halka açık konserler ilk defa 18. yüzyılda, opera ve resital ile birlikte ortaya çıktı. Yirminci yüzyılda, radyo ve ses kayıt cihazlarının keşfine kadar avrupa ve Amerika’da …

Devamı »

Türk Pop Müziği

Türk Pop Müziği Türk Pop Müziği? Türk Pop Müziği Nedir? Türk Pop Müziği Ne Demek? Türk Pop Müziği ya da diğer adıyla Popüler Türk Müziği, modern popüler müzik kalıplarıyla oluşturulmuş ya da yoğun modern müzik kalıplarının üzerine hafifçe alaturka ve halk müziği ezgileri monte edilmesiyle oluşturulmuş Türk müziği çeşididir. Türk …

Devamı »

Popüler Müzik

Popüler Müzik Pop müzik, genellikle popüler müzik gününde ve zamanında hit olan, tutulan müzik yerine kullanılsa da aslında popüler müziğin bir alt grubudur. Dünyada 1940’lara dayanan bir tarihi vardır. Günümüzde birçok Rock, Hip Hop, R&B ve Country türlerine de dokunan pop müzik, tam olarak tanımlanmakta zorluk çekilen bir kavramdır.Tüm dünyada …

Devamı »

Klasik Türk Müziği

Klasik Türk Müziği Nedir Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut üç klasik müzikten birisi olarak kabul edilir. Bu terimdeki “Türk” ve “klasik” kelimeleri, Cumhuriyet döneminde Osmanlı Devleti’nden süregelen müziğe karşı Batı müziği taraftarlarınca ileri sürülen bazı iddialara …

Devamı »

Tibet Müziği

Tibet Müziği Nedir Tibet Müziği? Tibet Müziği Nedir? Tibet Müziği Ne Demek? Tibet Müziği Nedir Kısaca? Tibet Müziği Ne Demektir? Tibet müziği, Himalaya bölgesinin kültürel kalıtını yansıtan ve Tibet’te yerleşik olmasına karşın Tibetlilerin yaşadığı Hindistan, Bhutan ve Nepal’de de varlığını sürdüren bir müzik türüdür. Varlığı bilinen en eski Tibet müziği, …

Devamı »

Fasıl Müziği Nedir

Fasıl Müziği Nedir Fasıl, dindışı Türk musikisi geleneğinde aynı makamda ve çeşitli formadaki eserlerin sıralanmasıyla yapılan konser demektir.Her tabakadan halkın musıki zevk ve kültürüne seslenebilen bir tür olarak yüzyıllardan beri etkinliğini sürdürmektedir. Klasik fasıl sıralaması; “taksim”, “peşrev”, “kâr”, “1.beste”,”2.beste”, “ ağır semai”, “yürük semai”, “ saz semaisi” şeklindedir. zamanla “şarkı” …

Devamı »

Uzun Hava Nedir

Uzun Hava Nedir Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür. Başlıca formları bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır. Uzun hava; Geleneksel Türk halk müziğinde belirli bir karakteri olmayan, genel olarak serbest ritmli, belirli bir …

Devamı »

Balet Nedir

Balet Nedir Bir konuyu, müzik refakatinde ve dekor yardımıyla sahnede sözsüz olarak canlandıran tek yada birkaç kişinin birlikte yaptığı danslar ve minetik hareketler serisi. Güzel sanatlardan biri olan balet, bir konuya bağlı olursa da bazı hallerde, müziğin ritmine, melodisine dayanarak konusuz da olabilir. Balet, insanın kendi iç alemini, düşüncelerini ve …

Devamı »

Türk Halk Müziğinin Yapısı

Türk Halk Müziğinin Yapısı Ses Sistemi Türk Halk Müziğimizin en belirgin özelliklerinden biri yerel nitelikli olmasıdır. Yörelere göre farklı nitelikler gösteren Türk Halk Müziğini ve ses sistemini kura1laştırmak çok genelde mümkün olabilir ve genele gidildiğinde Halk Müziğinin yerel ve özel olma niteliğinin tanımlanabilme şansı kalmaz. müzik eğitiminde ve tanımlamada kolaylık …

Devamı »