Ana Sayfa / Matematik

Matematik

Matematik

Ekonometri Nedir

Ekonometri Nedir Ekonometri Nedir, gazetelerde okunan ancak derin manada toplum nezdinde bilgi eksikliği bulunan bir kavramdır ekonometri. ekonomik kuramların, istatistiksel ve matematiksel yöntemler yardımı ile sınanmasını, aynı zamanda da ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalına, ekonometri ismi verilmiştir. Ekonometrik analizler ise, zaman içinde, teknolojinin de yardımı ile daha …

Devamı »

Çarpma Nedir

Çarpma Nedir Eşit terimli toplamanın kısa yazılışı. Çarpılacak sayılardan önce yazılanına çarpılan, ikinciye çarpan, çarpmanın sonucuna da çarpım denir. Çoğu zaman çarpılan ve ç arpanın ikisine de çarpan denir. Çarpma işareti (x) veya (.) ile gösterilir.

Devamı »

Temel Kavramlar Nedir

Temel Kavramlar Nedir matematiğin en önde gelen konularından 3.sü olan temel kavramlar konusunda verilen bilgiler, matematik dersinin gidişatını belirlediğinden dolayı çok dikkatli bir şekilde öğrenilmesi gereken bir konudur. Sayıları yazmak amaçlı kullandığımız bütün sembollere rakam denilmektedir.

Devamı »

Lami Teoremi Nedir

Lami Teoremi Nedir kuvvetlerin dengede olması halini formüle eden, bir statik teoremi. Bir cisme, üç farklı doğrultu ve yönde kuvvet tatbik edildiğinde, bu cisim dengede ise, yani hareket etmiyorsa, kuvvetlerle, aralarındaki açıların sinüsleri orantılıdır. Yazılan bu eşitlik Lami teoreminin kendisidir. Lami teoremi, gerçekte, geometrideki Sinüs teoreminin bir başka türlü yazılmışşeklidir. …

Devamı »

Koni Nedir

Koni Nedir Matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil. Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, Dik koni veya Dönel Koni denir. Koniler, tabanlarına göre dairesel koni, eliptik koni gibi isim alır. Dairesel bir dik koninin …

Devamı »

Kesir Nedir

Kesir Nedir Kesir Ne Demek? Kesir Nedir Kısaca? Kesir Hakkında? Kesir Ne Demektir? Kesir Nedir? Kesir Hakkında Bilgi? kesir Ne Demek, Kesir matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya bir kaçı. Üçte bir yüzde bir gibi, c ve D herhangi iki tam sayı olmak üzere c/d oranına kesir denir. …

Devamı »

Katsayı Nedir

Katsayı Nedir Katsayı Nedir Anlamı? Katsayı Nedir Örnekler? Katsayı Ne Demektir? Katsayı Nedir Kısaca? Katsayı Hakkında Bilgi? Katsayı Ne Demek, Matematikte bir terimin değişken olmayan sayısal kısmı. 2x, 3x2y3 terimlerindeki 2 ve 3 sayıları birer katsayıdır. Daha genel olarak, 3axy teriminde 3 çarpanı axy’nin; 3a çarpanı xy’nin; 3ax çarpanı da …

Devamı »

Karmaşık Sayılar Nedir

Karmaşık Sayılar Nedir a ve b gerçel sayı ve i, -l’in karekökü olmak üzere a+ib şeklinde yazılabilen sayılar. Burada a, karmaşık sayının gerçel kısmını ve b sanal kısmını teşkil eder. tarihi negatif sayıların bulunmasından sonra, matematikçiler karesi negatif sayı olan sayıyı aradılar. ilk matematikçiler böyle bir sayının mevcut olmadığı sonucuna …

Devamı »

Kare Nedir

Kare Nedir Kare Nedir? Kare Ne Demek? Kare Nedir Kısaca? Kare Ne Demektir? Kare Hakkında Bilgi? Kenarları ve açıları birbirine eşit dörtgen. Bütün açıları 90 derecedir. Köşegenleri eşit ve birbirine dik olarak ortalar. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun dört katına eşittir. Bir dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımı olduğuna göre bir …

Devamı »

işlem Nedir

işlem Nedir işlem Ne Demek? işlem Nedir Kısaca? işlem Ne Demektir? işlem Hakkında Bilgi? işlem Nedir Matematik? işlem Ne Demek, işlem Matematikte bir A kümesi için, tanım kümesi AxAx… xa, değer kümesi A olan fonksiyon. f: AxA Ø A fonksiyonuna ikili işlem denir. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemleri …

Devamı »