Tarih

Tarih

Yalova Tarihi

Yalova Tarihi yalovanın tarihi M.Ö. 3000 buluntuları ile Prehistorik döneme dayanmaktadır. M.Ö. 700 yıllarında Kimmer istilası ve daha sonra Bithynia …

Devamı »

Uşak Tarihi

Uşak Tarihi Uşak, ili milattan önce 5000 yıllarından itibaren bir yerleşim bölgesidir. M.Ö. 2500 yıllarına kadar hitit hakimiyeti altında olan …

Devamı »

Tunceli Tarihi

Tunceli Tarihi tarihte ilk Anadolu Birliğini kuran hititler tunceliye kadar ulaşmışlar, fakat çevreye tam hakim olamamışlardır. tuncelide Huriler, Babil ve …

Devamı »

Trabzon Tarihi

Trabzon Tarihi iyon kökenli Miletoslular Batı Anadoludan sonra M.Ö. 7. Yüzyılda Karadenize de gelerek kıyılarda koloni kentleri kurmuşlardır. trabzonda, merkezi …

Devamı »

Tokat Tarihi

Tokat Tarihi Maşat Höyük Zile ilçesi Yalın yazı Köyün de yer alan Maşat Höyük ören yerinde, 1973 – 1984 yılları …

Devamı »

Tekirdağ Tarihi

Tekirdağ Tarihi tekirdağ, ili coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, Anadolu ile balkanlar arasında geçit bölgesi, istanbula yakınlığı sebebiyle Boğazlar …

Devamı »

şırnak Tarihi

şırnak Tarihi şırnak, ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. şırnak, ili Katip Çelebinin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname ve …

Devamı »

şanlıurfa Tarihi

şanlıurfa Tarihi şanlıurfanın Göbekli tepe mevkiinde yapılan Kazılarda şanlıurfa Tarihinin M.Ö. 9000 Tarihine kadar dayandığına dair bulgular ve tapınak bulunmuştur. …

Devamı »

Sivas Tarihi

Sivas Tarihi Sivas Tarihi? Sivas Tarihçesi? Sivasın Tarihi? Sivasın Tarihçesi? Sivas ili? sivasın bugünkü sınırları içerisinde yer alan Hafik Gölü, …

Devamı »

Sinop Tarihi

Sinop Tarihi 1855 den beri sinopa dair hiç monografi mahsus risale yazılmadı. Kırım Muharebesi dolayısıyla bir müddet Karadeniz şehirleri hakkında …

Devamı »