Tarih

Tarih

Tokat Tarihi

Tokat Tarihi Maşat Höyük Zile ilçesi Yalın yazı Köyün de yer alan Maşat Höyük ören yerinde, 1973 – 1984 yılları arasında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkartılan hitit çivi yazısı ile yazılmış tabletler Tokat tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardan biri olmuştur.Bu tabletlerin bir bölümü halen tokat, müzesinde sergilenmektedir. Maşat Höyükte M.,Ö. …

Devamı »

Tekirdağ Tarihi

Tekirdağ Tarihi Tekirdağ, ili coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, Anadolu ile Balkanlar arasında geçit bölgesi, istanbula yakınlığı sebebiyle Boğazlar üzerinden geçen asya ve Avrupa kavimlerinin ilişkileri Tekirdağı istanbul tarihine sıkı sıkıya bağlamıştır. istanbulun zaman zaman saldırıya uğramasının etkileri ilimizde de görülmüş, topraklarının da verimli olması birçok kavimlerin hakimiyetinde kalmasına …

Devamı »

şırnak Tarihi

şırnak Tarihi şırnak, ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. şırnak, ili Katip Çelebinin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Cizre tufandan sonra ikinci kez Hz. Nuh AS ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizrenin kızgın sıcağından korunmak için şırnak yazlık …

Devamı »

şanlıurfa Tarihi

şanlıurfa Tarihi şanlıurfanın Göbekli tepe mevkiinde yapılan Kazılarda şanlıurfa Tarihinin M.Ö. 9000 Tarihine kadar dayandığına dair bulgular ve tapınak bulunmuştur. 1984 yılında Fransız araştırmacı Gautierin başlattığı ve 1946dan sonra Prof. Kılıç Köktenin sürdürdüğü yüzeysel araştırmalardaki buluntular, şanlıurfa, ve çevresinin Paleotik yontmataş, dönemde MÖ 500.000-8.000 insan yaşantısına sahne olduğunu göstermektedir

Devamı »

Sivas Tarihi

Sivas Tarihi Sivas Tarihi? Sivas Tarihçesi? Sivasın Tarihi? Sivasın Tarihçesi? Sivas ili? Sivasın bugünkü sınırları içerisinde yer alan Hafik Gölü, Pılır Höyüğü, Zara Tödürge Gölü kıyısındaki Tepecik Höyüğü ile Kangal ilçesi Çukur Tarla ve Kavak nahiyesi Höyük değirmeninde Prehistorik buluntular elde edilmiştir. Yıldızeli Argaz Höyük ve çevresinde Kalkolitik çağ maden …

Devamı »

Sinop Tarihi

Sinop Tarihi 1855 den beri sinopa dair hiç monografi mahsus risale yazılmadı. Kırım Muharebesi dolayısıyla bir müddet Karadeniz şehirleri hakkında alaka uyandığı ve yakınında Türklerle Ruslar arasında vukua gelen bir muharebe sebebiyle sinopun muvakkat bir zaman şöhret olduğu bu tarihte W.T. Streuberin tarihi araştırması Sinob ein Historich-Antiquarischer Umriss, Basel 1855 …

Devamı »

Siirt Tarihi

Siirt Tarihi Merkez ilçedeki 14 Eylül ilk öğretim Okulu ile 14 Eylül şeref lisesinin adının kaynağı Atatürkün Siirte geliş tarihi olan 14 Eylülün anısına verilmiştir Atatürkün siirte Gelişi Atatürk doğu cephesi kolordu komutanıyken muş ve Bitlisin kurtarılması amacıyla 14 Eylül 1916 tarihinde Siirte, gelmiştir. 14 Eylül tarihi Cumhuriyetin 50. yılı …

Devamı »

Samsun Tarihi

Samsun Tarihi samsun adının yunanca amisos kelimesinden gelme olduğu sonundaki os veya s ekine bakılarak ileri sürülmüşse de, kelimenin kökeninin eski yunan öncesi döneme dayanmasının daha kuvvetli bir ihtimal olduğu belirtilmiştir. bu durumda amisos adının deniz yoluyla gelen yunanlılar tarafından verilmiş bir isim değil, komşu şehir amasia amasya gibi, anadolu …

Devamı »

Sakarya Tarihi

Sakarya Tarihi iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunması dolayısıyla eski çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Sakaryanın ilk yazılı tarihi M.Ö. XII. yüzyıla kadar uzanmaktadır ilk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. …

Devamı »

Rize Tarihi

Rize Tarihi rizenin tarihi öncesi hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. Yöreye hakim olan orman doku su nedeniyle, Rizenin tarih çağları ile ilgili bilgilere ışık tutacak arkeolojik bulgular da bu güne kadar ortaya çıkarılamamıştır. Rizenin, tarihi ancak komşu illerin ve bölgelerin tarihleri ile bağlantılı olarak ele alınabilmiştir

Devamı »