Tarih

Tarih

Osmaniye Tarihi

Osmaniye Tarihi yukarı çukurovada, ceyhan nehrinin doğu yakasında yer alan, alabildiğine geniş hinterlandıyla osmaniye ceyhan nehri, hamıs, karaçay, kesik suyu ve sabun çayları nedeniyle sulak, hem de çukurovayı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgededir

Devamı »

Ordu Tarihi

Ordu Tarihi Ordu Tarihi? Ordu Tarihçesi? Ordunun Tarihi? Ordunun Tarihçesi? Ordu ili? Ordu, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık otuzuncu şehri. 2014 itibarıyla 724.268 nüfusa sahiptir. Karadeniz Bölgesinde yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu ili, 19 …

Devamı »

Niğde Tarihi

Niğde Tarihi coğrafi konumu itibariyle niğde, Akdeniz bölgesini Orta Anadolu ya ve Sivas başyaylasına dolayısıyla Doğu Anadoluya, Ereğli ve ankara yolları ile de Batı ve Karadeniz bölgelerine bağlayan iki çok önemli boğazı kontrol altında tutmakta idi. Bunlardan birincisi Gülek Boğazı, ikincisi ise Zamantı-Yahyalı yolu idi.

Devamı »

Nevşehir Tarihi

Nevşehir Tarihi Nevşehir Tarihi, Nevşehrin Tarihi, orta Anadolu, Mütarekenin belirlediği paylaşım alanlarının dışında kaldığı için nevşehir, Milli Mücadele yıllarında önemli bir siyasi olaya tanık olmadı. Bununla birlikte 4 Eylül 1919 da toplanan Sivas Kongresine, Nevşehir adına bir delege katıldı Dellalzade hacı Osman Efendi. Hacı Osman Efendi, kongrede alınan bütün vilayet …

Devamı »

Muş Tarihi

Muş Tarihi Muş, Tarihçesi IV. yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır Muş, adının Süryani dilinde suyu bol anlamına gelen muşa veya şehri kuran Muşet kelimelerinden geldiğini söylenmektedir. Araplar ise şehre Tarun adını takmışlardır. arap 641. Bizans 966 Selçukluk XI. Yüzyıl. Moğol 1260 Akkoyunlu Karakoyunlu ve Safevi dönemlerinden sonra 1515 yılında Yavuz Selim tarafından …

Devamı »

Muğla Tarihi

Muğla Tarihi Muğla tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. ilk çaglarda bu bölgeye Karialilar yerlestigi için Karia adi verilmis. ilin bilinen tarihi ise Hititler ile baslar. hititler bu bölgeye Lugga derlermiş. imparatorluğun parçalanmasindan sonra Frigler egemen olmus, daha sonra Lydialilar bölgeyi ele geçirmişler, bu arada Dorlar ve Ionlar da yöreye …

Devamı »

Mardin Tarihi

Mardin Tarihi Mardin Tarihi? Mardin Tarihçesi? Mardinin Tarihi? Mardinin Tarihçesi? Mardin ili? Mardin? mardin, Mimari, Etnografik, Arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Bölgede yapılan kazılarda MÖ.4500den başlayarak klasik anlamda yerleşim gören Mardin Subari, Hurri, Sümer, Akad, Mitani, Hitit, Asur, iskit, Babil, Pers, …

Devamı »

Manisa Tarihi

Manisa Tarihi Batı Anadoluda Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında yer alan manisa, Ege Bölgesinin ulaşım bakımından önemli bir noktasında bulunan zirai, ticari ve sanayi açıdan gelişmiş bir kentimizdir. tarihi M.Ö. 3000 yıllarına inen ilde hitit, Frig, Lidya, Makedon, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı uygarlıklarına ait izler bulunmaktadır. tarih boyunca …

Devamı »

Malatya Tarihi

Malatya Tarihi Malatya Tarihi? Malatya Tarihçesi? Malatyanın Tarihi? Malatyanın Tarihiçesi? Malatya ili? Malatya Tarihi, malatya, kuruluş ve isim itibariyle başlangıçtan zamanımıza kadar büyük bir değişikliğe uğramadan gelen Anadolu şehirlerinden birisidir. Kül tepe vesikalarında Melita şeklinde görülen malatyadan hitit vesikalarında Maldia olarak bahsedilmektedir. Asur imparatorluk devri vesikalarında ise Meliddu, Melide, Melid, …

Devamı »

Kütahya Tarihi

Kütahya Tarihi Balıklı Camii 1236-1237 senesinde yapılmış olup, Selçuklu eseridir. kütahyada Türklere ait en eski eserdir. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubatın oğlu ikinci Gıyasüddin Keyhüsrev zamanında Serasker ve ümeradan imamüddin Hezar Dinari tarafından 1236 da yaptırılmıştır. Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından tamir edilmiştir. Hezar Dinari Savunma Bakanı Emir Sipehsalat idi

Devamı »