Ana Sayfa / Biyoloji

Biyoloji

Kobalt Nedir

Kobalt Nedir Manyetik özellikte, metalik bir element. Co sembolü ile gösterilir. ilk defa 1735’te George Brant tarafından elde edildi. Almanca kötü ruh veya cin-gulyabani manasına gelen “kobold” kelimesinden gelir. Eldeki bilgilere göre kobalt tuzları, miladdan 1000 yıl kadar önce pırlanta üretiminde, porselen, cam, çömlek ve çinide mavi renk hasıl etmede …

Devamı »

Kırkayak Nedir

Kırkayak Nedir Kırkayak Ne Demektir? Kırkayak Nedir Kısaca? Kırkayak Ne Demek? Kırkayak Nedir? Kırkayak Hakkında? Kırkayak Hakkında Bilgi? kırayak Ne Demek, Kırkayağın Yaşadığı Yerler: sıcak ve ılık iklimlerin nemli bölgelerinde, çürümüş kütük, yaprak ve taşlar altında. Özellikleri: Vücutları yuvarlak ve halkalıdır. Her halkadan ikişer çift bacak çıkar. Bitkisel besinlerle beslenir. …

Devamı »

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı tünellerinde yaşayan birçok türü vardır. Bu hayvanlara hem kemirici dişleri uzun ve kuvvetli olduğu hem de ağaçları, ekinleri ve başka şeyleri kemirerek beslendikleri için kemirgenler veya “kemiriciler”adı verilir. fareler, sıçanlar, sincaplar, kunduzlar, kobaylar ve oklu …

Devamı »

Kabuklular Nedir

Kabuklular Nedir Eklembacaklılar şübesinin zengin bir sınıfı. 25.000 kadar türü bilinmektedir. Çoğu deniz ve tatlı sularda, az bir miktarı ise karaların nemli bölgelerinde yaşar. Hepsi kanatsızdır. Kabuklu dış iskeletleri, yarık ayak şekilli bacakları, iki çift antenleri ve solungaç solunumları karakteristiktir. (Böceklerde bir çift anten bulunur. akrep ve örümcekler ise antensizdir.) …

Devamı »

Mikrotubuli Nedir

Mikrotubuli Nedir mikrotubuli sitoplazmadaki boru şekilli yapılardır. Ortalama 250 A uzunluğunda olup hücre boyunca uzanırlar. Globüler protein moleküllerinden (Tubulin) oluşur. Tubulin aktinden sonra ökaryontlarda en sık rastlanan ikinci proteindir. Her dönümde 13 tubulin ünitesi yer alır. İki tubulin çeşidinden söz edilir; birisi mikrotubulinin dışını diğeri içini gösterir. Hücrede Mikrotubuli hareketi …

Devamı »

Endokrin Sistemi Nedir

Endokrin Sistemi Nedir Endokrin Sistemi Çok hücrelilerde vücudun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemlere düzenleyici sistemler denir. Düzenleyici sistemler endokrin sistem ve sinir sisteminden oluşur. Salgı Bezleri hayvanların ve insanların vücudunda kandan aldıkları ham maddelerle özel kimyasal salgılar üreten organlara salgı bezi denir. Salgı bezleri salgılarına ve salgılarını verdikleri yere …

Devamı »

Bitki Hücresi Nedir

Bitki Hücresi Nedir bitki hücreleri diğer ökaryotik organizmaların hücrelerinden oldukça farklıdırlar. Büyük bir merkezî koful (tonoplast adlı bir zarla çevrilidir) hücrenin turgorunu ( hücre zarının hücre duvarına yaptığı basıncı) düzenler ve sitozol ile bitkinin öz suyu arasında moleküllerin hareketini kontrol eder. Selüloz, protein ve çoğu zaman ligninden oluşmuş bir hücre …

Devamı »

Hidralar Nedir

Hidralar Nedir Hidralar Ne Demektir? Hidralar Nedir? Hidralar Ne Demek? Hidralar Nedir Kısaca? Hidra Hücresi Nedir? Hidra Hücresi Ne Demek? Hidralar Ne Demek, Hidralar Çok hücreli hayvanların en az karmaşık olanları. Hidralar sölentereler (Coelenterata) alt bölümünün knidliler (Cnidaria) filumunun bir sınıfıdır. Tatlı su, göl ve denizlerde yaşarlar. Çoğu hem polip, …

Devamı »

Bakteriyoloji Nedir

Bakteriyoloji Nedir Küçük canlılardan bahseden bir bilim olan Mikrobiyolojinin bitki asıllı olan (bakteriler) mikroplarla uğraşan kısmı. Çok eski zamanlardan beri hastalıkların bulaştığı kabul edilmiş, fakat bu bulaşma sebepleri deneylerden uzak, filozofların görüşleri ile açıklanmıştır. Ancak, XVII. yüzyılın ikinci yarısında Almanyalı Leeuvvenhoekun mikroskobu icat etmesi ile, hastalık sebebi olan ve gözle …

Devamı »

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz Üreme Bir canlıdan ayrılan hücre veya hücre grubundan yeni bireylerin oluşturulmasına eşeysiz üreme denir Eşeysiz üremede döllenme olayı olmadığından eşeysiz üreyen canlı oluştuğu canlıya kalıtsal olarak tıpa tıp benzer… Çünkü eşeysiz üreme mitoz ile gerçekleşir. Ancak mitoz bölünmede olabilecek bir ayrılmama ve mutasyon çeşitlilik sebebidir. Eşeysiz üremeye canlıların büyüme …

Devamı »