Tarih

Tarih

Balkanlar

Balkanlar Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara Balkanlar, Balkan Yarımadası ya da Güneydoğu Avrupa denilir. Bölge Avrupanın en yoksul, geri kalmış ve sorunlu yerlerinin başında gelir. Bölgenin adı olan Balkan kelimesi Türkçedir ve dağ anlamındadır

Devamı »

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti Moğol istilası öncesiAnadolu Selçuklu Devleti Selçukluların Anadoluda kurduğu devlettir Türklerin Anadoluya yerleşmesi 1071deki Malazgirt Savaşından sonra hızlandı. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadoludaki fetihleri batıya yayarak 1075te izniki Bizanstan aldı ve burayı başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti. Böylece kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, ilhanlıların son Anadolu Selçuklu sultanını …

Devamı »

Fatih Sultan Mehmet

atih Sultan Mehmet Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed OsmanlıMehmed-i sn Lakabı el-Fatih 1581 d. 30 Mart 1432 ö. 3 Mayıs 1481 yedinci Osmanlı padişahıdır. Sultan II.Murad ve Hüma Hatunun oğludur.istanbulu fethetmesinden sonra Fatih lakabıyla anılmıştır. istanbulun fethi, Orta Çağın sonu Yeni Çağın başlangıcı olmuştur. Bundan dolayı Fatih, …

Devamı »

Roma imparatorluğu

Roma imparatorluğu Roma imparatorluğu, Roma Cumhuriyetinin Augustus liderliğinde M.Ö. 1.yy.da yeniden örgütlenmesiyle kurulan antik Roma devletidir. Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren Roma imparatorluğu, Kavimler Göçüyle başlayan karışıklıklardan sonra M.S 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı kısmı Batı Roma imparatorluğu 476 yılında Kavimler Göçünde Avrupaya gelen …

Devamı »

Orhan Gazi

Orhan Gazi Orhan Gazi Osmanlı Türkçesi d. 1281 Söğüt – ö. 1360 Bursa. Osmanlı Devletinin ikinci padişahıdır. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Bey ve Malhun Hatunun oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. …

Devamı »

Osman Gazi

Osman Gazi Osman Bey, yerel ismi ile Otman Bey,Osman Gazi ya da I. Osman, Osmanlı Türkçesi Osman bin Ertuğrul d 1258, Söğüt ö 1326, Bursa Osmanlı Beyliğinin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi ya da babaannesi, Hayma Anadır Hayma veya Hayme Hatun.Oğuz Türklerinin Kayı boyundandır

Devamı »

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti Osmanlı Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Avrupanın tanımladığı şekliyle Osmanlı imparatorluğu 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu devletin ardılı olarak kabul edilmektedir Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzların Kayı boyundandır. Devlet, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde …

Devamı »

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman I. Süleyman Osmanlı Türkçesi Sulaym Lakabı Kanuni birçok batı ülkesinde daha çok Muhteşem Süleyman d. 27 Nisan 1494, Trabzon – ö. 6 Eylül 1566. 10. Osmanlı padişahı ve islam halifesidir. Babası I. Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultandır Sultan Birinci selim Handan 7.000.000 km 2ye yakın devraldığı …

Devamı »

Mısır Tarihi

Mısır Tarihi Coğrafya 1.001.450 km lik bir yüzölçümüne sahiptir. Batıda Libya, güneyde Sudan ve kuzeydoğuda Filistin ve israille kara sınırı bulunmaktadır. Mısırın kuzeyde Akdenize, doğuda Kızıldenize kıyısı bulunmaktadır Mısıra hayat veren Nil nehri, dünyanın en uzun nehridir. 6.695 km

Devamı »

Balıkesir Tarihi

Balıkesir Tarihi Balıkesir Tarihi? Balıkesir Tarihçesi? Balıkesirin Tarihi? Balıkesirin Tarihçesi? Balıkesir? Balıkesir ili? balıkesir, Balıkesir ilinin merkez ilçesi ve ile ismini veren şehirdir. Balıkesir kenti, Ege ile Marmara arasında geçiş konumundadır. Türkiye’nin büyük yerleşim merkezlerinin tam ortasındadır. Bu durum Balıkesire hem avantaj hem de dezavantajlar sunmaktadır ilçenin kuzeyinde Manyas ilçesi, …

Devamı »