Tarih

Tarih

Hicri Takvim

Hicri Takvim Ömer zamanında olmaz Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o …

Devamı »

Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk- islam tarihinde, önemli bir …

Devamı »

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı 1060’lar süresince Selçuklu Sultanı Alp Arslan Türk müttefiklerinin Ermenistan ve anadoluya doğru göç etmesine izin verdi ve Türkler …

Devamı »

Kadeş Antlaşması

Kadeş Antlaşması Kadeş Antlaşması tarihteki ilk yazılı antlaşmadır. Mısırlılar ile hititler arasında yapılmıştır. II. Ramses tahta geçince genel olarak mimari …

Devamı »

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı Hz. Peygamber (s.a.s)’in müsriklerle yaptigi büyük ve en önemli savaslarindan birisi. Uhud savasindan iki yil sonra Hicret’in besinci …

Devamı »

Truva Mitolojisi

Truva Mitolojisi Troya şehrinin kurulmasıyla ilgili mitosta, Troaslı ilios günün birinde Frigya Kralı’nın düzenlediği bir yarışmaya katılarak birinci olur. Kazandığı …

Devamı »

Ayasofya Hakkında

Ayasofya Hakkında Doğu Roma imparatorluğu devrinde Sultanahmet Meydanı’nda yapılan en ünlü Bizans Kilisesi VII.yüzyıldan sonra yaşamış olan tarihçiler büyük Constantinus …

Devamı »

Osmanlı Ölçü Birimleri

Osmanlı Ölçü Birimleri Osmanlı Ölçü Birimleri suyun debisinin ölçülmesinde kullanılan ölçü birimleri su kaynağının debisinin ölçülmesinde birim olarak “lüle” kullanılmıştır. …

Devamı »

Anadolu Eyaleti

Anadolu Eyaleti Osmanlı devletinin iki önemli taşra teşkilatından biri. Daima vezir rütbesinde Beylerbeyi tarafından idare edilirdi. Protokolde Mısır, Budin ve …

Devamı »