Tarih

Tarih

Talas Savaşı Talas Zaferi

Talas Savaşı Talas Zaferi ilk müttefik Türk ve islam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. islamiyet’i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da islam dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte, Çinlilere karşı, Talas’ta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir. Göktürk imparatorluğu’nu yıkmış olan Çin’in başındaki Tang Sülalesi …

Devamı »

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı Hz. Peygamber (s.a.s)’in müsriklerle yaptigi büyük ve en önemli savaslarindan birisi. Uhud savasindan iki yil sonra Hicret’in besinci yilinin sevval ayinda (23 subat 627) Medine’nin kuzeyinde cereyan etmistir. Kureys müsrikleri Uhud savasinda basarili olmuslardi ama müslümanlarin gücünü kiramamislardi. Tam tersine müslümanlar Medine’deki birlik ve beraberliklerini saglamlastirmis askeri bakimdan …

Devamı »

Truva Mitolojisi

Truva Mitolojisi Troya şehrinin kurulmasıyla ilgili mitosta, Troaslı ilios günün birinde Frigya Kralı’nın düzenlediği bir yarışmaya katılarak birinci olur. Kazandığı ödüller içinde kara benekli bir inek de vardır. Biliciler ilios’a ineği izlemesini ve kentini ineğin durduğu yerde kurmasını söylerler. inek gidip gidip Karamenderes (Skamondros) ile Dümrek (Smois) ırmaklarının arasında denize …

Devamı »

Ayasofya Hakkında

Ayasofya Hakkında Doğu Roma imparatorluğu devrinde Sultanahmet Meydanı’nda yapılan en ünlü Bizans Kilisesi VII.yüzyıldan sonra yaşamış olan tarihçiler büyük Constantinus devrinde yapıldığını (326)daha önce yaşamış tarihçiler ise (başta Sokrates) kiliseyi imparatorun oğlu Constantinus ‘un yaptırdığını ve 15 Ekim 360 yılında Tanrı’ya adandığını yazar. ilk yapı üzerinde kesin bir bilgi yoktur. …

Devamı »

Osmanlı Ölçü Birimleri

Osmanlı Ölçü Birimleri Osmanlı Ölçü Birimleri Suyun debisinin ölçülmesinde kullanılan ölçü birimleri Su kaynağının debisinin ölçülmesinde birim olarak “lüle” kullanılmıştır. 1 lüle yaklaşık olarak 26 mm çapında bir borudur ve dakikada 36 litre su akıtır. Günlük yaklaşık 52 m3 su olarak kabul edilir. Şehir içinde yer alan su taksim istasyonlarında …

Devamı »

Anadolu Eyaleti

Anadolu Eyaleti Osmanlı Devletinin iki önemli taşra teşkilatından biri. Daima vezir rütbesinde Beylerbeyi tarafından idare edilirdi. Protokolde Mısır, Budin ve Rumeli eyaletlerinden sonra dördüncü sırada yer almaktaydı. Rumeli eyaletinin 1362 senesinde kurulmasından sonra, 1393’te de Anadolu eyaleti kuruldu. Eyaletin merkezi önceleri Ankara idi.Yıldırım Bayezid Han 1393’te Kara Timurtaş Paşayı Ankara’ya …

Devamı »

Raziye Begüm Sultan

Raziye Begüm Sultan Dehli sultanı. Babası Şemseddin iltutmuş, annesi Terken Hatundur. Sultan Şemseddin iltutmuş tarafından, 1232 yılında Dehli tahtına veliaht tayin edildi ve devlet adamları da bîat etti. iltutmuş’un iki oğlu varken, kızı Raziye Sultanı Dehli tahtına veliaht tayin etmesi aklı, zekası, halkın sevmesi ve saraydaki idari hareketlerindendir. Fakat babasının …

Devamı »

Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi

Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Eski Türkçe Eski Türkçe devresi Türk dilinin bilinen ilk devresidir, ana Türkçe devresidir. Türkçe’nin bütün yapısı bu devre ile izah edilir. Öncesi, Türkçe’nin karanlık devresi olup, Çuvaşça ve Yakutça ile, daha ileride Moğolca ile birleşir. Miladi 8, 12 ve 13. asırlar arasında kullanılmıştır. Türk yazı …

Devamı »

18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi Tarihteki ve Ulusal Yaşantımızdaki Yeri 3 Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden bir seri deniz savaşlarıyla Gelibolu Yarımadası’nda 25 Nisan 1915 – 8/9 Ocak 1916 tarihleri arasında yapılan kara savaşları, Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran birer zafer destanıdır. Çanakkale …

Devamı »

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti içinde gerektiği ilgiyi görmese de Avrupa’da ses getirdi. Bu sıralarda, Tuna boylarında ilerlemeye başlayan Rusya, Osmanlı topraklarına son vermek ve bu toprakları Avrupalı devletler arasında pay etmek istiyordu. Ayrıca Rusya, Osmanlı Ortodokslarının haklarının kendisine bırakılmasını da istiyordu. Ancak Rusya’nın hesabı tutmadı. ingiltere ve Fransa …

Devamı »