Kırklareli Tarihi

Kırklareli Tarihi

Kırklareli Tarihi? Kırklareli Tarihçesi? Kırklarelinin Tarihi? Kırklarelinin Tarihçesi? Kırklareli?  Kırklareli ili? Kırklareli?

Kırklareli Tarihi, kırklareli, tabii güzellikler ve tarihi eserler bakımından zengindir. Tarihi eserlerin hemen hepsi Osmanlı devrine aittir. Daha önceki dönemlere ait eserler az ve yıkıntı halindedir Hızır Bey Külliyesi 1383 te Kösemihaloğlu Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır. Külliye cami, hamam ve arastadan meydana gelmiştir. Külliye çeşitli zamanlarda t Amir edilmiştir. Minaresi küfeki taşından kare kaideli çokgen gövdelidir

Kadı Camii

Emin Ali Çelebi Ahmed Paşa tarafından 1577 de yaptırılmıştır. Paşa Camii de denilmektedir. 1958 de tamir görmüştür.

Bayezid Camii

1593 te Güllabi Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşa Camii de denilmektedir. 1958 de tamir görmüştür.

Kapan Camii

640 da Karaca ibrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. belediye Sarayının yanında olup 1958 de tamir görmüştür.

Eski Cami

Babaeski ilçesinde Fatih Sultan Mehmed Hanın emri ile 1467 de yapılmıştır. Fatih Mescidi olarak da bilinir. Pencere çevreleri ve yarım daire biçimli mihrap, k alem işleri ile bezemelidir.

Cedid Ali PaşaCamii Babaeski ilçesinde Mimar Sinan tarafından 1561-1565 arasında yapılmıştır. Cami, medrese, hamam, kervansaray ve kütüphaneden meydana gelen külliyeden sadece cami zamanımıza kadar ulaşmıştır. Bitki motifleri ile süslü mermer minber ile vaiz kürsüleri ince görünüşlüdür.

Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi Lüleburgaz ilçesinde 1570 te Sokullu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinana yaptırılmıştır. Külliye, cami, medrese, kervansaray ve hamamdan meydana gelmektedir. Cami tek kubbelidir. Medrese ise camiyle birlikte planlanmış ilginç bir eserdir. Caminin iç tarafındaki avlu revaklarının arkasında medrese odaları yer alır. Hamam çeşitli devirlerde, geçirdiği tamiratlar yönünden orijinalliğini kaybetmiştir. Kervansaraydan günümüze sadece kapı ve temel kalıntıları kalmıştır.

Gazi Süleyman Paşa Camii Vize ilçesindedir. Altıncı asırda yapılan kiliseyi, Gazi Süleyman Paşa on dördüncü asırda Camiye çevirmiştir. 1877 de Ruslar tarafından tekrar kilise haline getirilip içindekileri Rusyaya götürmüşlerdir. Osmanlılar tekrar cami haline getirdilerse de balkan Harbinde Bulgarlar yeniden kiliseye çevirdiler. Daha sonra Osmanlılar tekrar cami haline getirdiler. içindeki mozaikler Ayasofya mozaiklerine benzediği için Küçük Ayasofya Camii de denir.

Alpullu Sinanlı Köprüsü Alpullu-Hayrabolu yolunda, ergene Irmağı üzerinde Mimar Sinan tarafından 1569da yapılmıştır. 124 m uzunluğunda olup beş gözlüdür. Kemertaşının genişliği korkuluklarının yüksekliği en önemli özelliğidir.

Sokullu Mehmed PaşaKöprüsü istanbul-Edirne yolu üzerinde 1569 da Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Sivri kemerli ve dört gözlüdür.

Babaeski Köprüsü Babaeski Deresi üzerinde istanbul-Edirne yolunda 1633 te yapılmıştır. 72 m uzunluğunda olup altı gözlüdür. Dere taştığı zaman tahrip olmaması için kemer aralarında büyük delikler vardır.

Mağara Manastırı Vize yakınında bir vadinin yamacında kayalara yontularak yapılmıştır. Dokuzuncu asra aittir. Demirköy Kalesi kalıntıları Bizans dönemine aittir. istanbulu korumak maksadıyla yapılmış olup, halen h arap durumdadır. Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Polos, Dereköy ve Hediye kaleleri de mevcut olup Bizans devrine aittir. Vizede surlar, Pınarhisarda kale, su yolları ve kilise Osmanlı devri öncesine aittir.

Höyükler Traklar tarafından yapılan yığma tepelerdir. içlerinde mezarlar bulunur. Dokuzhöyük Köyün de 9 höyük Kırklareli Asilbeyli yolu doğusunda ve Aşağıpınar Eriklice köyleri arasında höyükler vardır.

Tabii Güzellikler Kırklareli tabii güzellikler bakımından zengindir. Dereköy, Kofçaz, Demirköy ve Vize bölgelerindeki ormanlar bu zenginliğin en önemli kaynağıdır.

Velika Deresi Karaman Bayırına 4 km uzaklıkta orman içi ve dere kenarı dinlenme yeridir. Derede bol miktarda alabalık avlanır.

Dolapdere Dereköyün 7 km kuzeyinde Türkiye-Bulgaristan karayolu üzerinde bir mesire yeridir. Buradan geçen akarsulardan alabalık avlanır.

Dereköy Kocakaynak ve Çiftekaynak isimli iki güzel su başında ağaçlı bir piknik yeridir Kıyıköy Karadenize hakim, görünümü çok güzel bir köydür. Köyün deniz kıyısında kumsalı çok temizdir. Köyün kuzeyinden akan Pabuc Deresi ile güneyinden akan Kazan Deresinde sazan ve kefal balıkları avlanır.

iğneada Demirköye 25, Kırklareline 97 km uzaklıkta Karadeniz kıyısında şirin bir yerdir. 10 km uzunluğundaki kumsalı çok temizdir. otel, motel ve lokantası mevcuttur.

Kaplıca ve içmeler Kaplıca ve şifalı su kaynağı bakımından fakirdir. Kaplıcalarda konaklama tesisleri yetersizdir Lüleburgaz Kükürtlü Kaynak istanbul Babaeski yolu üzerindedir. Konaklama tesisi yoktur. Mide, barsak, Karaciğer, Safra ve idrar yolları hastalıklarına faydalıdır

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …