Muş Tarihi

Muş Tarihi

Muş, Tarihçesi IV. yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır Muş, adının Süryani dilinde suyu bol anlamına gelen muşa veya şehri kuran Muşet kelimelerinden geldiğini söylenmektedir. Araplar ise şehre Tarun adını takmışlardır. arap 641. Bizans 966 Selçukluk XI. Yüzyıl. Moğol 1260 Akkoyunlu Karakoyunlu ve Safevi dönemlerinden sonra 1515 yılında Yavuz Selim tarafından Osmanlı ülkesine katılmıştır

Urartuların ünlü hükümdarı muşet tarafından kurulan kente Urartular haşmetli krallarının adını vermişlerdi. bu kent nice yüz yıllar boyu hep bu adla anılmıştır. Son zamanla halkın dilinde bazı değişikliklere uğramış, en sonra Türklerin di.linde muş şeklini almıştır. bu kent ve merkezini oluşturduğu il bugün aynı adla anılmakatdır.

Osmanlı döneminde Van Beylerbeyliğine bağlı, 1879 yılında ise bitlis eyaletine bağlı bir sancak merkezi olmuştur. 18 Şubat 1916 – 1 Mayıs 1917 tarihleri arasında Rus işgalinde kalan şehir ile birlikte tarihi eserler Ruslar ve Ermeniler tarafından yakılıp yıkılmış. 23 nisan 1920 tarihinde ilk Milletlisine seçilen Muş milletvekilleri hacı Ahmet, Hacı ilyas Sami, Osman Kadri. Kasım ve Rıza Beydir. 1923 yılında il 1926-1929 arası iline bağlı ilçe olmuştur. Şehre demiryolu 1955 yılında gelmiştir. 1964 yılında demiryolu Tatvana bağlandı

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …