Konya Tarihi

Konya Tarihi

Konyada ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik tarih Öncesi çağdan başlar. Bu çağ içinde Neolitik – Kalkolitik Erken Bronz Çağ kültürlerini görürüz Bu çağın iskan yeri olan Höyükler, konya, il sınırları içindedir. Neolitik Devreye MÖ. 7000-5500 ait buluntular, Çatalhöyükteki arkeolojik kazılarda meydana çıkmıştır. Bugün Konyanın bir semtinin içinde kalan Karahöyükte hitit iskanı görülmektedir. Senelerdir sürdürülen arkeolojik kazılar bu çağı anlatan buluntular vermektedir

Anadoluda Hitit egemenliğine son veren Freygler Trakyadan Anadoluya göç etmiş kavimlerdir. Alaeddin Tepesi ve Karapınar, Gıcıkışla, Sızmadan elde edilen buluntular MÖ VII. yüzyıla aittir. Frygyalılardan sonra Konya Kavania Lidyalılar ve iskenderin istilasına uğramıştır. Daha sonraları Anadoluda Roma hakimiyeti sağlanınca Konya ikonium olarak varlığını korumuştur. MÖ 25

Antalyadan Anadoluya çıkan Hristiyan azizlerden St. Paul Antiochia Yalvaca sonra ikoniuma Konyaya gelmiştir. Bu devirde Hatunsaray Lystra-Derbe ve Leodica Ladik Halıcı ve Sille önemli Bizans yerleşim yeridir. islamiyetin Anadoluda yayılması ile Bizansa yani istanbula arap akınları başlamıştır. Emeviler, abbasiler, Konya üzerinde akınlar yapmışlardır.

1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşından sonra Anadolunun büyük bir kısmı ile beraber Konyada, Selçuklular tarafından Bizanslıların elinden alınmıştır.

Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah 1076 tarihinde Konyayı başşehir yapmıştır. 1080 tarihinde başkent iznike nakledilmiştir. Kılıç aslan I. 1097 tarihinde başşehri Konyaya, taşımıştır. Konya 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçuklularının başşehri olmuştur.

Konya 1277 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından zaptedilerek Karamanoğulları devletinin egemenliğine geçmiştir. Osmanlı Padişahlarından Murad II. 1442 tarihinde Konyayı, zaptederek Karamanlı hakimiyetine son vermiştir.

Konya Osmanlı Devleti zamanında şöhret ve itibarını devam ettirmiştir. Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Mısır ve iran seferleri sırasında Konyada konaklamıştır. Kanuni Sultan Süleyman iran, Murad IV ise Bağdat seferi sırasında Konyada, kalmışlardır.

Cumhuriyet döneminde konya, yüzölçümü bakımından ülkenin en büyük ili oldu. 1989 yılında çıkarılan bir yasayla Ayrancı, Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerini de içeren karaman ilinin Konyadan ayrılmasına rağmen, il bu özelliğini korumuştur.

39.000 km2 Orta Anadolu yaylası üzerinde ankara, niğde, aksaray, içel, antalya, ısparta, afyon, eskişehir ve Karaman ile komşu olan Konya, 36o 22 ve 39o 08 kuzey paralelleri ile 31o 14 ve 34o 05 doğu meridyenleri arasında yer alır. Trafik numarası 42dir. 1875te kurulan Konya Belediyesi, 1984te çıkarılan 3030 sa yılı yasa gereğince Büyükşehir statüsüne kavuşmuş olup 1989dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir.

2 Bucak ve 29 Köyün bağlı bulunduğu Karatay ilçesinin 1990 sayımına göre toplam nüfusu 169.000, merkez nüfu su 142.678dir.3 Bucak ve 35 Köyün bağlı bulunduğu Meram ilçesinin toplam nüfusu 213.664, merkez nüfusu 182.444tür.

Konya ilinin toplam nüfusu 1990 sayımına göre 1.750.303 olup istanbul, Ankara, izmir ve Adanadan sonra 5.sırada yer almaktadır Alaeddin Tepesi, altında 4000 yılın kalıntılarını saklayan bir höyüktür. Bir zamanlar yerleşim alanı olarak değil tarih, kültür ve tabiat zenginliklerinin korunduğu, halkın dinlenme ihtiyacının karşılandığı bir mekan olarak dikkati çekmektedir. Tepenin kuzeyinde Alaeddin Camii, yıllar süren onarım çabalarından sonra cemaatine kavuşmanın sevincini yaşamaktadır.

Alaeddin Keykübad başta olmak üzere 8 Selçuklu Sultanının sandukalarını barındıran türbe, caminin avlusundadır. Tepenin doğusunda Şehitler Abidesinin yanında durursanız, karşınızda uzanan çift yönlü caddenin bitim noktasında yeşil kubbesiyle gözalan Mevlana Dergahını göreceksiniz. 1926 dan beri müze olarak kullanılan dergahın sağında Osmanlı padişahlarından II.Selim tarafından yaptırılmış Sultan Selim Camiinin minarelerini de görebilirsiniz.

Toplu taşımacılıkta temiz ve Ekonomik bir araç olan tramvay, saat 06 dan 24e kadar günde 300 sefer yapan vagonuyla 65.000 yolcuyu 10,5 kmlik bir güzergahta taşımıştır. Vagon sayısının 41 e, sefer sayısının 450 ye, hat uzunluğunun 18,5 kmye çıkarılmasıyla yolcu kapasitesi 120.000e yükselmiştir. Konya, tarihi eserleri ile bugün açık hava müzesi görünümünde bir şehirdir

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …