Tarih

Tarih

Humbaracı Ocağı

Humbaracı Ocağı Osmanlı askeri teşkilatında humbara yapan ve bunu kullanan sınıfın bağlı olduğu ocak. Humbara, demir veya tunçtan dökülmüş el bombası olup, tüfekle atılanları da vardı. Bu silahı kullanana “humbaracı”, amirlerine ise, “humbaracıbaşı” deniliyordu. Humbaracılar Osmanlılarda eskiden beri mevcud olup, bir kısmı Cebeci bir kısmı Topçu Ocağına bağlıydılar. Humbaracıların asıl …

Devamı »

Hoşap Kalesi

Hoşap Kalesi Van – Başkale yolu üzerinde, Van’a 50 km uzaklıkta sarp bir yamaç üzerinde bulunan kale. 1643 senesinde Mahmudi beylerinden Sarı Süleyman tarafından yaptırıldı. Türkiye-iran arasındaki stratejik yol üzerinde bulunduğundan ehemmiyetli bir yeri vardı. içiçe üç surla çevrilmiş bulunan kalede iki cami, üç hamam, çeşmeler ve yeraltı zindanı bulunmaktadır. …

Devamı »

Hive Hanlığı

Hive Hanlığı on altıncı yüzyılda Harezm’de kurulan ve 1920’ye kadar fasılalarla devam eden hanlık. Şeybani hakimiyeti sonrasında Safevi işgaline uğrayan Harezm bölgesi halkı, Yadigar Han soyundan ilbars’ın liderliğinde birleşip, 1511 yılında Gürgenç merkez olmak üzere Hive Hanlığını kurdular. Yadigar Han soyundan gelen Hive Hanları, bir asırdan fazla başta kaldılar. Osmanlılarla …

Devamı »

Hitler

Hitler Ne Demek Hitler? Hitler Nedir? Hitler Ne Demek? Hitler Ne Demektir? Hitler Hakkında Bilgi? Hitler, Alman devlet adamı. 1889 senesinde Yukarı Avusturya’da Branunau’da dünyaya geldi. Avusturyalı bir gümrükçünün oğludur. Çok küçük yaşta öksüz kalmış olan Hitler ilkokuldayken çok iyi bir talebe olduğu halde lise hayatı hiç de parlak geçmemiş, …

Devamı »

Hititler

Hititler Kimdir Hititler? Hititler Kimdir? Hititler Hakkında Bilgi? Hititler Ne Demek? Tarihi Hititlerin Anadolu’ya nereden geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Bunların menşei ve Anadolu’ya geliş yolları hakkında çok çeşitli görüşler mevcuttur. Önceleri batıdan Boğazlar üzerinden Anadolu’ya geldikleri kabul ediliyordu. Daha sonraları ise, Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelip önce Yeşilırmak, sonra Kızılırmak mer’alarına …

Devamı »

Hirohito

Hirohito Kimdir Hirohito? Hirohito Kimdir? Hirohito Hayatı? Hirohitonun Hayatı? Hirohito Kimdir Hirohito, Japon imparatoru. 29 Mayıs 1901 tarihinde Tokyo’da doğdu. Babası imparator Taisho, annesi Teimei’dir. Çocukluk adı Michinomiya idi. 1926’dan 1989 senesine kadar Japon imparatorluğu yaptı. Gakushin (soylular) okulunu (1904) ve Veliaht Enstitüsünü (1921) bitirdi. Aynı sene 6 aylık bir …

Devamı »

Hint Seferleri

Hint Seferleri Osmanlıların Hint Denizindeki Portekiz hakimiyetini kırmak için giriştikleri deniz seferleri. On beşinci asrın son yıllarında Portekizliler, Ümit Burnunu geçip Hindistan kıyılarına ulaşan deniz yolunu keşfettiler. Bu durum, Hindistan ticaretinin yolunu değiştirdi. O zamana kadar Hindistan’dan yüklenen mallar, Basra Körfezi ve Kızıldeniz yoluyla iskenderiye veya Suriye limanlarına geliyor, Venedik …

Devamı »

Himyeriler

Himyeriler, Güney Arabistan’da hüküm sürmüş eski bir kavim. Bugünkü Suudi Arabistan toprakları üzerinde yaşamış olan Himyeriler, M.Ö. birinci yüzyıldan itibaren bölgede hakim bir güç durumuna gelmişlerdi. M.S. birinci yüzyıldan itibaren ise, Kızıldeniz’den Hint Okyanusu sahillerine kadar olan bölgeyi ele geçirdiler. Doğu Afrika kıyılarının büyük bir bölümü hakimiyetleri altına girdi. Ancak …

Devamı »

Herodot

Herodot Yunan tarihçisi. M.Ö. 484’te Bodrum (Halikarnas)da dünyaya geldi. ailesi Perslere bağlı olan Halikarnas Tiranı Ligdamisle ile çatıştığı için Sisam’a göç etmek zorunda kalmıştı. Herodot bundan sonra uzun yolculuklara çıktı. Doğu Anadolu’yu dolaşıp Mısır’a, İran’a gitti. Bütün Yunanistan’ı, Libya’yı ve Güney İtalya’nın Yunan şehirlerini gezdi. Fikri bakımdan ikinci vatan olarak …

Devamı »

Mezopotamya Nedir

Mezopotamya Nedir Mezopotamya Ne Demek? Mezopotamya Nedir Kısaca? Mezopotamya Ne Demektir? Mezopotamya Hakkında Bilgi? Mezopotamya Ne Demek, Verimli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yoğun göçe sahne olmuş Mezopotamya, birçok farklı kültür ve halkın karıştığı bir bölge olmuştur ve bu nedenle de medeni gelişime sahne olmuştur. …

Devamı »