Tarih

Tarih

Hint Seferleri

Hint Seferleri Osmanlıların Hint Denizindeki Portekiz hakimiyetini kırmak için giriştikleri deniz seferleri. On beşinci asrın son yıllarında Portekizliler, Ümit Burnunu …

Devamı »

Himyeriler

Himyeriler, Güney Arabistan’da hüküm sürmüş eski bir kavim. Bugünkü Suudi Arabistan toprakları üzerinde yaşamış olan Himyeriler, M.Ö. birinci yüzyıldan itibaren …

Devamı »

Herodot

Herodot Yunan tarihçisi. M.Ö. 484’te Bodrum (Halikarnas)da dünyaya geldi. ailesi Perslere bağlı olan Halikarnas Tiranı Ligdamisle ile çatıştığı için Sisam’a …

Devamı »

Hazine-i Hassa

Hazine-i Hassa Osmanlı padişahlarının şahsi gelir ve giderlerine ait işlere bakan teşkilat. Osmanlı devleti maliyesinde iki büyük Hazine vardı. Birincisi …

Devamı »

Hazarlar

Hazarlar Hazarlar? Hazarlar Kimdir? Hazarlar Ne Demek? Doğu Avrupa’da idil (Volga) kıyıları ile Kırım Yarımadası arasında imparatorluk kuran bir Türk …

Devamı »

Haydarabad Nizamlığı

Haydarabad Nizamlığı Hindistan’da kurulan Türk asıllı müslüman devlet. 1724 tarihinde Gürganiyye devletine (1526-1858) bağlı olarak Dekken’de Çın Kılıç han (1671-1748) …

Devamı »

Hayati Zadeler

Hayati Zadeler on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda yaşamış ve Osmanlı sarayına hizmet etmiş doktor ailesi. Hayatizade Feyzi Efendi (Büyük): …

Devamı »

Kültür ve medeniyet

Kültür ve medeniyet ilk müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana Arslan han adı verilirdi. Onun …

Devamı »

Müslüman Türk Devletleri

Müslüman Türk Devletleri itil Bulgarlarından sonra ilk müslüman Türk devletleri Karahanlılar, gazneliler ve Selçuklular idi. Karahanlılar 944 senesinde islamiyeti resmi …

Devamı »