Tarih

Tarih

Hazine-i Hassa

Hazine-i Hassa Osmanlı padişahlarının şahsi gelir ve giderlerine ait işlere bakan teşkilat. Osmanlı Devleti maliyesinde iki büyük hazine vardı. Birincisi bütün devlet gelirlerini toplayıp muayyen kanunlarla mahallerine veren ve sarf eden Divan-ı Hümayün hazinesi yani dış hazine (Bkz. Hazine); diğeri ise, muayyen kanunlarla toplanarak lüzüm ve ihtiyaç halinde Divan-ı Hümayün …

Devamı »

Hazarlar

Hazarlar Hazarlar? Hazarlar Kimdir? Hazarlar Ne Demek? Doğu Avrupa’da idil (Volga) kıyıları ile Kırım Yarımadası arasında imparatorluk kuran bir Türk kavmi. Hazarlar Hun akınları sebebiyle batıya göç ederek Rusya’nın güneyinde Kırım’dan Hazar Denizine kadar Volga ve Dniester Nehirleri arasında kalan arazide yerleştiler. Zamanla bölgeyi tam anlamıyla hakimiyetleri altına aldılar ve …

Devamı »

Haydarabad Nizamlığı

Haydarabad Nizamlığı Hindistan’da kurulan Türk asıllı Müslüman devlet. 1724 tarihinde Gürganiyye Devletine (1526-1858) bağlı olarak Dekken’de Çın Kılıç Han (1671-1748) tarafından kuruldu. Çın Kılıç Han, Gürganiyye Devletinin kumandanlarından Türk asıllı abidKılıç Han Semerkandi’nin oğludur. Gürganiyye Devletinde yüksek memuriyetler ve Dekken eyalet valiliği de yapan Çın Kılıç Han, 1724 yılında Haydarabad …

Devamı »

Hayati Zadeler

Hayati Zadeler on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda yaşamış ve Osmanlı sarayına hizmet etmiş doktor ailesi. Hayatizade Feyzi Efendi (Büyük): Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Müsevi asıllı olup, Müslüman olmakla şereflendi. Süleymaniye Tıb Medresesinde müderrislik yaptı. Hassa (saray) hekimliğine, sonra Sultan Dördüncü Mehmed Han tarafından hekimbaşılığa getirildi. ikinci Süleyman Han …

Devamı »

Kültür ve medeniyet

Kültür ve medeniyet ilk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana Arslan Han adı verilirdi. Onun hakimiyeti altında batı bölgelerini Buğra ünvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. Sonra devlet merkezinde hakanlara vekalet eden, Erkan, Sağun gibi ünvanlar alan iligler ve Tekin diye anılan şehzadeler geliyordu. …

Devamı »

Müslüman Türk Devletleri

Müslüman Türk Devletleri itil Bulgarlarından sonra ilk Müslüman Türk devletleri Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular idi. Karahanlılar 944 senesinde islamiyeti resmi din olarak kabul etti. Karahanlılar arasında islam dininin yayıcısı Abdülkerim Satuk Buğra Hanın oğlu Musa Baytaş oldu. Karahanlı hükümdarı 999 senesinde Abbasi halifesi tarafından islam hükümdarı olarak tanındı. Hakanlığın sınırları …

Devamı »

Türklerin islamiyete Girişi

Türklerin islamiyete Girişi Peygamber efendimizin islamiyeti tebliğiyle birlikte dünyanın ücra köşesinde yaşayan küçük bir kavim, ilahi bir tecelli sonucu yeni ve büyük bir millet haline geldi. Meçhul, basit bir hayat süren ve hatta aşağılanarak yaşayan insanlar hidayete erince birdenbire tarihin mümtaz kahraman, fatih ve dahileri oldular. Halife hazret-i Ömer, emrindeki …

Devamı »

Eski Türklerde Devlet Teşkilatı Kültür Ve Medeniyet

Eski Türklerde Devlet Teşkilatı Kültür Ve Medeniyet Türk cemiyetinin temeli Aile idi. Aile daha çok anne, baba ve çocuklardan meydana geliyordu. Evlenen kız veya erkek, ailesinden kendi hissesine düşenleri alarak ayrı ev kurardı. Aileden sonraki en büyük sosyal birlik Uruk (sülale) idi. Uruk veya soylar topluluğuna ise Boy denirdi. Boyların …

Devamı »

Ayasofya Ve Tarihi

Ayasofya Ve Tarihi istanbul da Bizans devrinden kalan en ünlü kilisedir. 1453 te Fatih Sultan Mehmed’in istanbulu almasıyla camiye çevrilmiş, 1935 te müze oluncaya kadar bu amaçla kullanılmıştır.Büyük Kostantinos’un istanbul’u imparatorluk merkezi haline getirip kenti yeni baştan ele alması sırasında bugünkü Ayasofya’nın yerinde bir kilise yaptırılmış, M.S.326 yıllarına rastlayan bu …

Devamı »

Türk Dilinin Tarihi

Türk Dilinin Tarihi Son 1600 yil içinde diger Türk devletlerinin Avrasya’da, Orta Asya’da, Hindistan’da, Iran’da ve Anadolu’da büyük güçler halinde, önceden hazirliksiz olarak ortaya çikislarinda da tarihi bir anormallik göze çarpar. Tarihçilerin göçebe (nomad) teorisine göre bütün Türk devletleri ve imparatorluklari daima ‘geçici’ kuruluslardi. Türkler memleketlerinde daima ‘yabanci’ idiler. Orta …

Devamı »