Tarih

Tarih

Kayı Boyu

Kayı Boyu Oğuzların Bozok kolundan Osmanlıların da mensub olduğu bir boy. Kayı kelimesi; “muhkem, kuvvet ve kudret sahibi” demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan ibaretti. Oğuz Han oğlu Gün Han oğlu Kayı’nın bu boyun ceddi olduğu söylenir. Yirmi sene hükümdarlık yapan Kayı’nın nesli uzun yıllar bu makamda …

Devamı »

iyonya Ve iyon Medeniyeti

iyonya Ve iyon Medeniyeti izmir ile Büyük Menderes Irmağı arasında kalan kıyı bölgeye eskiden verilen isim. Buranın en eski sakinlerine; iyonlar veya iyonyalılar denmektedir. iyonlar muhtemelen M.Ö. 2000 yıllarında buraya yerleşmiş olup, uzun müddet Hititlere tabi yaşamışlardı. Aka medeniyeti ile eski Anadolu kültürünün etkisi altında kalan iyonlar, toprak bakımından zengin …

Devamı »

ishak Paşa Sarayı

ishak Paşa Sarayı Çıldır valisi ishak Paşa tarafından 18. yüzyıl sonlarında yaptırılan meşhur saray. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinin yaklaşık 8 km güneydoğusunda eski Doğubeyazıt kasabasının bulunduğu yerde ovaya hakim bir yamaçtadır. Saray, yamacın eğimi yüksek dayanak duvarlarıyla düzeltilerek elde edilen yaklaşık 50 x 150 metre boyutlarındaki düzlüğün üzerinde kurulmuştur. Saraya adeta …

Devamı »

inaloğulları

inaloğulları Kimdir inaloğulları? inaloğulları Kimdir? inaloğulları Hakkında Bilgi? diyarbakır da (Amid) bir asra yakın hüküm sürmüş olan Türk beyliği. Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra çıkan karışıklıklar sırasında son Mervani Emiri Nasırüddevle Mansür, Meyyafarikin’i alarak Diyarbekir bölgesindeki emirliğini tekrar kurmaya çalıştı. Fakat Süriye Selçuklu Sultanı Tutuş, daha önce davrandığı için, Diyarbekir’i ele …

Devamı »

idadi Nedir

idadi Nedir Osmanlı Devleti eğitim sisteminde orta tahsili veren mektep. Sultanilere ve meslek yüksek okullarına öğrenci yetiştirmek gayesiyle kuruldu. ilk olarak 1838’de açılmaya başlanan rüştiyelere öğrenci yetiştirecek sıbyan okullarına hazırlık sınıfı manasına idadi denildi. Daha sonra Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Harbiye gibi yüksek askeri okulların hazırlık sınıflarına da askeri idadi …

Devamı »

içoğlanı

içoğlanı saray hizmetine alınıp devlet hizmetleri için yetiştirilen devşirmelere verilen ad. Osmanlı imparatorluğunda ilk defa içoğlanı yetiştirilmesine Yıldırım Bayezid döneminde (1389-1402) başlandı. Fatih Sultan Mehmed devrinde (1451-1481) ise içoğlan yetiştirilmesi usulü belirli bir sisteme kavuşturuldu. Buna göre istanbul’a getirilen devşirmeler Arz odasında tek tek padişaha gösterilir, içlerinden zeki, becerikli ve …

Devamı »

Hürriyet Heykeli

Hürriyet Heykeli New York limanı ağzında, Bedloe Island denilen kara parçası üzerine 28 Ekim 1886’da dikilmiş büyük bir bakır heykel. Heykel, ABD’nin istiklalinin 100. yılını kutlama hatırası ve iki ülkenin dost ve kardeşliğinin nişanesi olarak Fransızlar tarafından hediye edilmiş, örtüsünün açılışı Amerika’nın 22. Cumhurbaşkanı Cleveland tarafından yapılmıştır. Fransız heykeltıraşlarından Fréderic-Auguste …

Devamı »

Hürriyet Abidesi

Hürriyet Abidesi istanbul’da, Şişli’nin Hürriyet-i Ebediye Tepesinde ikinci Meşrütiyet mücadeleleri esnasında ölenler için yaptırılan anıt. Bunlara hürriyet şehidi denildiği için anıtın adı da Hürriyetabidesi olmuştur. Sultan ikinci Abdülhamid Hanın hal’inden sonra iktidarı ele geçiren ittihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin tertipledikleri bir yarışma ile projesi Mimar Muzaffer tarafından yapılan Hürriyet …

Devamı »

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman Hanın zevcesi. Osmanlı tarihinde Haseki ve Hürrem Sultan ismiyle meşhur oldu. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1558 tarihinde istanbul’da vefat etti. Süleymaniye Camii avlusuna defnedildi. Kanuni sonradan bu sadık zevcesinin kabri üzerine bir türbe yaptırdı.Türbe, Mimar Sinan’ın eseri olup, içi muhteşem çinilerle süslüdür. Kubbeye yakın …

Devamı »

Hunlar

Hunlar Kimdir Hunlar? Hunlar Kimdir? Hunlar Hakkında? Hunlar Hakkında Kısa Bilgi? Hunlar Kıcasa? Hunlar, Orta Asya’da ve Avrupa’da devlet kuran ilk Türk boyu. Hunlara Çin kaynaklarında Hiung-nu adı verilmektedir. “Kun” ismi ile anılan Hunlar, tarihte bilinen ilk Türk devletini kurmuşlardır. Hunlarla uzun süren mücadeler yapan Çinliler, Türk saldırılarına karşı koyabilmek …

Devamı »