Hürriyet Abidesi

Hürriyet Abidesi

istanbul’da, Şişli’nin Hürriyet-i Ebediye Tepesinde ikinci Meşrütiyet mücadeleleri esnasında ölenler için yaptırılan anıt. Bunlara hürriyet şehidi denildiği için anıtın adı da Hürriyetabidesi olmuştur. Sultan ikinci Abdülhamid Hanın hal’inden sonra iktidarı ele geçiren ittihat ve Terakki Partisi ileri

gelenlerinin tertipledikleri bir yarışma ile projesi Mimar Muzaffer tarafından yapılan Hürriyet abidesi (14 Nisan 1909) o zamanki hükümet erkanının, ittihat ve Terakki taraftarlarının katıldığı gösterişli bir törenle açılmıştır. Enver Paşanın bu törende söylediği ateşli nutuk meşhur olmuştur.

Hürriyet abidesi, çok geniş ve süslü mermer bir kaide üzerine dikilmiş bir top namlusu görünüşündedir. Kaidesinin üç köşesinde merdivenlerle genişce bir platforma çıkılır.Çiçek motifleriyle süslü kesik piramit şeklinde asıl kaidenin üç yüzünde burada yatan 70 kişinin isimleri yazılıdır. Bu kaidenin üstünde istalaktitli bir mermer çember onun da üstünde örme taştan top namlusu bulunmaktadır.

abidenin içine, doğu tarafındaki yüzü önündeki kemerli kapıdan girilir. Bu kapının üzerinde “Makber-i Şüheda-ı Hürriyet” kitabesi vardır. Anıtın ağırlığı üç kalın fil ayağı ve bunlar arasına atılmış üç kemer üzerine oturtulmuştur.Mermer plaklar üzerine hakkedilmiş (yontularak yazılmış) olan yazılar,Mızıka-i Hümayün imam-ı Hacı Hasan Sabri Efendinin eseridir.

Meşhur hareket ordusu kumandanı Mahmud Şevket Paşanın kabri, abidenin yanında açıktadır.ittihat ve Terakkinin önde gelenlerinden TalatPaşanın kemikleri de sonradan 1944 yılında Mahmud Şevket Paşanın yanında hazırlanan bir kabre konulmuştur.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …