Hirohito

Hirohito Kimdir

Hirohito? Hirohito Kimdir? Hirohito Hayatı? Hirohitonun Hayatı?

Hirohito Kimdir Hirohito, Japon imparatoru. 29 Mayıs 1901 tarihinde Tokyo’da doğdu. Babası imparator Taisho, annesi Teimei’dir. Çocukluk adı Michinomiya idi. 1926’dan 1989 senesine kadar Japon imparatorluğu yaptı. Gakushin (soylular) okulunu (1904) ve Veliaht Enstitüsünü (1921) bitirdi. Aynı sene 6 aylık bir Avrupa gezisine çıktı. Böylece yurtdışına çıkan ilk Japon prensi oldu. Bu geziden dönünce, babası imparator Toişo akıl hastası olduğundan, tahtı bıraktı. Bunun üzerine Hirohito naib prens oldu. 1924’te Prenses

Nagako ile evlendi. Babası 25 Aralık 1926’da ölünce Japon imparatoru ilan edildi. Japon anayasası imparatora çok büyük yetkiler tanıyordu. ikinci Dünya Savaşında Japonların yenilmesi üzerine, 15 Ağustos 1945’te radyoda Japonya’nın Patsdam Bildirisi’ni kabul ettiğini açıkladı. Bu konuşması ile Japon imparatorlarının geleneksel konuşmama adetini bozdu.

ABD işgal yetkilileri Japonya’da meşruti mutlakiyet rejiminde bir anayasa hazırladılar. imparatorun birçok yetkilerini sınırladılar. imparatorluk ailesi ile Japon halkını birbirine yakınlaştırmak için Hirohito halkın içine de çıkmaya başladı. Geleneklerine uymamasına rağmen, kendisinin ve aile hayatı ile ilgili fotoğraf ve haberlerin yayınlanmasına izin verdi.

1971’de Avrupa gezisine çıktı. Aynı sene Anchoraga’da ABD başkanı Nixon ile görüştü. 1975’te ABD’ye resmi bir ziyaret yaptı.

Japon inanışına göre çok kutsal sayılan Japon imparatoruna ait birçok geleneği yıkan Hirohito, yerine imparator olan oğlu Akihito’yu halktan biri olan Şoda Miçikio’yla evlendirdi. imparator’un hastalığından bahsedilmezken, hastalığı hakkında halk içinde konuşmalar başladı, böylece bu tabu da yıkıldı.

Hirohito, Japon inancına göre, tanrısal bir güce sahib olduğu sanılan imparatorların bu iddiasından da vazgeçtiğini açıkladı. Hakimiyet haklarının Japon halkına ait olduğunu ilan etti.

Hükümdarlık döneminde, dünya karışıklıklar içinde olmasına rağmen zamanına “Parlak Barış” dönemi adı verildi.

7 Ocak 1989 senesinde Tokyo’da öldü. hirohito gençliğinde deniz biyolojisi ile ilgilenmiş ve sarayında bu hususta çeşitli çalışmalar yapmıştır. ikisi erkek olmak üzere yedi çocuk babasıydı.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …