Hoşap Kalesi

Hoşap Kalesi

Van – Baş kale yolu üzerinde, Van’a 50 km uzaklıkta sarp bir yamaç üzerinde bulunan kale. 1643 senesinde Mahmudi beylerinden sarı Süleyman tarafından yaptırıldı. Türkiye-iran arasındaki stratejik yol üzerinde bulunduğundan ehemmiyetli bir yeri vardı.

içiçe üç surla çevrilmiş bulunan kalede iki cami, üç Hamam, çeşmeler ve yeraltı zindanı bulunmaktadır. iç Kale kapısının üzerindeki ormanın yanlarında zincirlerle bağlı iki aslan motifi yer almaktadır. Kalenin altındaki Hoşap Çayı üzerinde Zeynel beyin yaptırdığı tarihi bir köprü bulunmaktadır. Kale bugün harabe halindedir.

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Nedir? Lale Devri Ne Demek?

Lale Devri Nedir? Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki …