Himyeriler

Himyeriler, Güney Arabistan’da hüküm sürmüş eski bir kavim. Bugünkü Suudi Arabistan toprakları üzerinde yaşamış olan Himyeriler, M.Ö. birinci yüzyıldan itibaren bölgede hakim bir güç durumuna gelmişlerdi. M.S. birinci yüzyıldan itibaren ise, Kızıldeniz’den Hint Okyanusu sahillerine kadar olan bölgeyi ele geçirdiler. Doğu Afrika kıyılarının büyük bir bölümü hakimiyetleri altına girdi. Ancak 4. yüzyıla kadar Himyeri kralları hakkında bir malümat yoktur. Himyeri kralları Zafar’da otururlardı. Bu şehir iran’ın istilasına kadar Himyerilerin merkezi oldu.

Roma imparatorlarından Constantinus döneminde Hıristiyanlık Himyeriler arasında yayıldı. Zafar ve Aden’de kiliseler yaptırıldı. Ancak Himyerilerin Yahüdi olan kumandanları Zu-Nuvas bu duruma karşı ayaklandı ve ele geçirdiği Hıristiyan Habeşlileri işkencelerle öldürttü. Habeşliler ise, 526’da harekete

geçerek Himyeri ülkesini istila ettiler ve yakaladıkları Zu-Nuvas’ı öldürdüler. Daha sonra Himyeri ülkesinde Ebrehe Sülalesi iktidarı ele geçirdi ve 570 yılında iranlıların istilasına kadar bu sülalenin idaresinde kaldı. Himyeri Krallığını yıkan ve Ebrehe Sülalesinin son hükümdarı Masruk’u ortadan kaldıran iranlılar, kendileri adına bölgenin idaresini Himyeri meliklerine bıraktılar. Muhammed aleyhisselam ilk sahabilerini Yemen’e yolladığı zaman, Himyeri melikleri islamiyeti kabul ettiler.Himyerilere ait kitabelerdeki yazılarda klasik Arapçanın bütün seslileri görülmektedir. Bu kitabelerde Saba ve Himyeri kralları için melik tabiri kullanılmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …