Haydarabad Nizamlığı

Haydarabad Nizamlığı

Hindistan’da kurulan Türk asıllı Müslüman devlet. 1724 tarihinde Gürganiyye Devletine (1526-1858) bağlı olarak Dekken’de Çın Kılıç Han (1671-1748) tarafından kuruldu. Çın Kılıç Han, Gürganiyye Devletinin kumandanlarından Türk asıllı abidKılıç Han Semerkandi’nin oğludur. Gürganiyye Devletinde yüksek memuriyetler ve Dekken eyalet valiliği de yapan Çın Kılıç Han, 1724

yılında Haydarabad Devleti de denilen hanedanlığı kurdu. 1857 yılına kadar Gürganiyye hakimiyetinde olan devlet, bu tarihten sonraingiltere’ye tabi oldu. ingilizler Haydarabad Devletinin dış bağımsızlığını bütünüyle, iç bağımsızlığını da kısmen kaldırıp sınırlarını daralttı. 1948 yılında ingiltere’den ayrılıp,

bağımsızlığa kavuşan Hindistan ile Haydarabad Devleti arasında siyasi anlaşmazlık çıktı. Devlet başkanı Osman Nizam Han (1911-1967) bölgenin bağımsızlığını savundu. Hindistan bunu kabul etmeyip savaş açtı. Savaş sonunda Haydarabad Devletinin savunma ve dış işlerinde Hindistan’a bağlı, içişlerinde bağımsız olması kabul edildi. Fakat Kuzey Hindistanlı lider Seyyid Kasım Regavi’nin

Hindulara karşı idare ettiği Rizakarlar hareketine karşı askeri yardım göndermemesini bahane eden Hindistan, Haydarabad’ı işgal etti. idare askeri bir valiye verilip, bölge eyalet haline getirildi. 1950 Anayasası ile demokratlaşan Hindistan, Haydarabad devletinin eski hanıOsman Nizam’ın sadece “Haydarabad devlet başkanı” ünvanını muhafaza etmesini kabul etti. Nizamlık 1956’da tamamen ortadan kalktı. Günümüzde sadece ünvan olarak varlığını sürdürmektedir.

Gürganiyye, ingiltere ve Hindistan devletleri hakimiyetlerinde yaşayan Haydarabad Devletinin başkenti Haydarabad şehridir. Hanedanın dili önce Türkçe, sonra Farsça daha sonra da Urduca olup, Müslümanlar çoğunlukla Hanefi mezhebindedir. Bugünkü Haydarabad devlet başkanı Bereket Ali Hanın annesi, son halife ikinci Abdülmecid Efendinin kızı Dürri Şehvar Sultan olup, kendisi de istanbullu bir Türk kızı ile evlidir. 1918’de Osman Nizam Han tarafından kurulan “OsmaniyyeÜniversitesi” bugün öğretim yapılan büyük bir müessesedir.

Haydarabad Hanedanı Mensupları
Çın Kılıç Han ……………… (1724-1748)

Ahmed Han ……………….. (1748-1750)

Muhiddin Han ……………. (1750-1751)

Salabed-Ceg Han ………. (1751-1763)

Ali Han………………………. (1763-1803)

iskender Han……………… (1803-1829)

Ferhunde Ali Han ………. (1829-1857)

I. Mahbub Ali Han ………. (1857-1869)
II. Mahbub Ali Han………. (1869-1911)
Osman Han ……………….. (1911-1967)

Bereket Ali Han ………….. (1967- )

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …