Ana Sayfa / Tarih / Yalova Tarihi

Yalova Tarihi

Yalova Tarihi

yalovanın tarihi M.Ö. 3000 buluntuları ile Prehistorik döneme dayanmaktadır. M.Ö. 700 yıllarında Kimmer istilası ve daha sonra Bithynia etkisi görülür. Bithynia M.Ö. 74 yılında vasiyet yoluyla Romaya bağlanır. Daha sonra yörede Bizans etkisi görülür. Bizans hakimiyetinden sonra Osmanlı dönemi başlar. istanbul bağlı ilçe iken 1995 yılında il olmuştur

yalova yöresi Türklerden önce Roma – Doğu Roma Bizansya, daha önce de Bitinyaya bağlıydı Bitinyayla ilgili Bizans arşivlerinin hemen hemen tamamının kaybolmuş olması , bu bölgenin Osmanlı fethi öncesindeki durumunun bilinmesini zorlaştırmaktadır. Ancak, Bizans kaynaklarının suskunluğu arkeolojik araştırmalar ve bazı 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarıyla bir noktaya kadar giderilebilmektedir.

Bitinya ve önceki dönemde yalova, yöresiyle ilgili olarak Prainetos – Prenektos Karamürsel Drepane – Drepanum Hersek civarında köy, Pylai Çiftlikköy civarında, olasılıkla Sahil mahallesi civarında yerleşim yeriPythia Therma termal Kaplıcaları Sotero polis Koru Köy civarında bir yerleşim yeri, vb isimler göze çarpar.

Bazı kaynaklarda 1236 yıllarındaki bir evrakta yalova, yöresinin genel adının Pylopythia olduğu yazılıdır.Gerek Pylai Çiftlikköy, gerek Pythia Termal bu bölgede olduklarına göre, büyük bir olasılıkla bu iki isim birleştirilerek bölgeye ad olarak verilmiştir.

Daha sonra bazı kaynaklarda yalova yöresiyle ilgili olarak Xenodochion ismine de rastlanır 13. yüzyılda günümüzdeki Karamürsel ve Yalova arasındaki düz kıyı ovası Halizones Toprakları ya da Yalak Ovası olarak adlandırılıyordu.

Antik dönemde Arganthonios olarak tanınan Samanlı Dağlarının adı da Sifones Dağlarıydı. Türklerin eline geçtikten sonra , yöre hakkında çeşitli isimlerin kullanıldığı dikkati çeker.

Örneğin Katip Çelebi Yalakabad adından söz etmekte ve kaplıcanın bulunduğu yere Yalıova denildiğini işaret etmektedir Ahmet Refik Altınayın hazırladığı Hicri Onikinci Asırda istanbul Hayatı isimli kitaptaki Divan-ı Hümayun belgelerinde, Yalakabad hakkında çeşitli bilgiler vardır.Yalnız bir yerde Yalakabad yerine Yalive kelimesi geçer.

Dr. J. Siotisin 1906 yılında hazırladığı Les Thermes de Pythia isimli kitapta ise yalova adı yer alır türkçe ve Rumca, Yali yalı bu gün, Kıyı –sahil anlamına gelmektedir.Bu kelimenin sonuna ova eklenmesiyle meydana gelen Yaliova Yalıova, sahildeki ova anlamında kullanılmış Yalıova daki harfi, kullanım kolaylığından düşmüş ve yalova olarak halk diline yerleşmiş olabilir.

atatürkün davranışı da, bu iddiayı doğrular görünümdedir. atatürk Türk Tarihi ile ilgili olarak yalovada yaptığı bir çalışmanın altını imzalarken , 16 / 17 .8.1931 tarihini yazmış ve altına istanbul bağlı ilçe iken 1995 yılında il olmuştur

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …