Tarih

Tarih

Gerger Tarihi

Gerger Tarihi ilçenin tarihi ilin genel tarihine uygun bir karakter taşımakla birlikte coğrafi olarak dağlık bir alanda yer alması ve ulaşım zorlukları nedeniyle bazı farklılıklar gösterir Bazı kaynaklara göre M.Ö.VI.Yüzyılın ilk yarısında yaşayan Selevkos Kralı Arsemes, Fırat üzerinde aşağı arsemia adlı bir kent kurmuştur. Bu kent Gerger Kalesi olarak halen …

Devamı »

çelikhan Tarihi

çelikhan Tarihi hitit, asur, pers, makedonya, selevkos, roma ve bizans devletlerinin egemenliği altında kalan çelikhan bölgesi, hz. ömer r.a zamanında arapların eline geçmiş ve keysuna bağlanmıştır. 949 yılında tekrar bizanslılar tarafından alındıysa da 1071 yılında malazgirt zaferinden sonra çelikhan, yöresi malatya ve adıyaman illeriyle beraber selçukluların eline geçmiştir

Devamı »

Besni Tarihi

Besni Tarihi Besni ilçesi tarihin derinliklerinden gelen bir ilçedir Besni, tarihinin başlangıcı tam olarak bilinmemektedir. Besni, aynı zamanda da çok hareketli sanayi ve eski ticaret kenti oluşu ile tanınır Bunda Halep Ticaret Yolu üzerinde oluşu kadar, savunmaya son derece elverişli yapısı ve muntazam bir kaleye sahip oluşunun büyük bir payı …

Devamı »

Tufanbeyli Tarihi

Tufanbeyli Tarihi Tufanbeyli ilçe olmadan önce Saimbeyli ilçesine bağlı bir bucak merkezi idi. Bu dönemde Höketçe adını taşıyordu. 1 Nisan 1958 tarihinde Saimbeyliden ayrılarak Mağara adı ile ilçe merkezi oldu. 30 Nisan 1958 de belediye teşkilatı kurulmuştur. Mağara adı 1967 yılına kadar devam etmiştir. Belediye meclisinin 15/02/1965 tarih ve 8 …

Devamı »

Seyhan Tarihi

Seyhan Tarihi Seyhan ilçesi Adana ilinin iki merkez ilçesinden biri olup, Adana tarihinden ayrı mütalaa edilmesi mümkün değildir Adana ilinin tarihi ilk çağlara M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Adananın Seyhan, Nehri kıyısına bir konak yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir

Devamı »

Saimbeyli Tarihi

Saimbeyli Tarihi ilçenin kuruluşu hakkında elde kesin bilgiler bulunmaktadır. Tarihi kalıntılara göre Hititler devrine kadar uzanmaktadır. ilçenin eski adı Haçin dir. Bu ismin de ovaya egemen olan Anavarza Beyliğinden geldiği ve Bey Toryonun oğlunun adı olduğu bilinmektedir Bölge çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde Maraş sancağının Elbistan kazasına bağlanmıştır. …

Devamı »

Pozantı Tarihi

Pozantı Tarihi Pozantı ilçesi, Adananın kuzeydoğusunda Mersin ve Niğde illerine komşu durumunda bulunmakta olup, ilçe merkezi Doğu Akdeniz ve Orta Doğuyu iç Anadolu ve Avrupa ya kara ve demiryolu ile bağlayan önemli bir geçit noktasında bulunmaktadır

Devamı »

Kozan Tarihi

Kozan Tarihi Kozanın tarihi oldukça eskilere dayanmakta olup M.Ö.XV. Hitit Federasyonundan Asurlularının hakimiyeti altında bulunuyordu. Kozan Kalesinin de bir Asur eseri olduğu tarihi birkaç kitabeden anlaşılmaktadır .M.Ö. VI.Y.Y. da Medlerin ve Perslerin M.Ö. 333 yılında Büyük iskenderin eline geçmiş, onun ölümünden sonra da Selefkusların eline geçmiş, bu Hanedan ile Mısır …

Devamı »

Karataş Tarihi

Karataş Tarihi Karataş, Adananın bir ilçesidir. Doğu Akdeniz bölgesinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuş olup Adanaya 47 km uzaklıktadır 1986 yılında Adanada Yüreğir ilçesinin kurulmasıyla köylerinin bir kısmı bu ilçeye bağlanmıştır ve 2005 yılı itibarı ile bir bucak ve 46 köyü vardır

Devamı »

Karaisalı Tarihi

Karaisalı Tarihi Karaisalı Tarihi? Karaisalı Tarihçesi? Karaisalı Tarihi Hakkında? Karaisalı tarihinin derinliklerine inildiğinde Roma devri kalıntılarına rastlanır. Roma devrinde MiDiLLi olarak adlandırılan şehrin kalıntıları Karaisalının güneyinde bulunmaktadır. Dönemin büyük şehirlerinden biri olan Midillinin 70 binin üzerinde nüfus barındırdığı tahmin edilmektedir.

Devamı »