Tarih

Tarih

imamoğlu Tarihi

imamoğlu Tarihi imamoğlu ilçesinin tarihi Adana, ili ile Kozan ilçesinin tarihi içerisinde ele alınmalıdır. ilçe merkezinin oluşumu sonraki tarihlere rastlasa da ilçeye bağlı köylerde yerleşimin tarihi daha öncelere kadar dayanmaktadır. Bu nedenle ilçenin tarihini bağlı köylerin,Adananın ve Kozanın tarihinden ayrı tutmak doğru olmaz

Devamı »

Feke Tarihi

Feke Tarihi Feke ilk çağlardan günümüze kadar bir çok kavim ve Devletlere yerleşim alanı olmuştur. Fekenin MÖ. 16. yy. da Hititlerin hakim olduğu bir federasyon bölgesinde kurulduğu rivayet edilmektedir. Son yıllarda Kayseri Kültepe ve Osmaniye Karatepe tablet ve yazıtlarından anlaşıldığına göre yönetim yeri Mezopotamya da ki Asur kenti olan, Asur …

Devamı »

Ceyhan Tarihi

Ceyhan Tarihi Ceyhan, Adana, ilinin en büyük müstakil ilçesi olup, nüfusu 2007 yılı sayımına göre 158.459 dur. Merkez nüfus ise 103.800 dür. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 104.888 dir.1973 te 58.000 olan nüfusu 1990 da 85.308 e, 2000 de 108.602 ye çıkmış, 2007 de 103.800e düşmüştür

Devamı »

Aladağ Tarihi

Aladağ Tarihi Aladağ Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen Milli Mücadele dönemi ile ilgili yayınlanmış üç kitabı bulunan Araştırmacı – Yazar Yusuf delikoca, çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. Aladağın tarihi geçmişini içeren ilkçağlardan, Karsantının fethine, Osmanlı Döneminden Karsantıoğlu Beyliğine, Karsantıoğlu Döneminden Fırka-i islahiyeye, Karsantının Nahiyelik oluşundan Cumhuriyet dönemine kadar birçok konuyu ele alan …

Devamı »

Zonguldak Tarihi

Zonguldak Tarihi Antik Dönem Bilindiği gibi tarih Devri, yazının bulanması ile başlar. Anadoluya yazı Hititlerin MÖ2000-1200, Asurlularla yaptıkları ticaret Asur ticaret kolonisi Kültepe, Kaniş, Kayseri ile girmiştir. ilkçağda MÖ 3200-MS 375 bugünkü Zonguldak topraklarında Paflagonya Merkezi Kastamonu ve Bitinya Merkezi izmit denen bölgeler ve siyasal kuruluşlar vardı. ilkçağdan günümüze Yakınçağ …

Devamı »

Yozgat Tarihi

Yozgat Tarihi Yozgat adının nereden geldiği hakkında çeşitli söylentiler ileri sürülür. Bir rivayete göre Yozgat, Saray Köyün den itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat yükselmektedir. Bu kat yükselişindin ve rakımının yüksekliğinden dolayı önceleri Yüz kat denmiş, zamanla bu isim söylene söylene Yozgat, halini almıştır. Diğer bir rivayete göre Aşiret Reisi Ömer …

Devamı »

Yalova Tarihi

Yalova Tarihi Yalovanın tarihi M.Ö. 3000 buluntuları ile Prehistorik döneme dayanmaktadır. M.Ö. 700 yıllarında Kimmer istilası ve daha sonra Bithynia etkisi görülür. Bithynia M.Ö. 74 yılında vasiyet yoluyla Romaya bağlanır. Daha sonra yörede Bizans etkisi görülür. Bizans hakimiyetinden sonra Osmanlı dönemi başlar. istanbul bağlı ilçe iken 1995 yılında il olmuştur

Devamı »

Uşak Tarihi

Uşak Tarihi Uşak, ili milattan önce 5000 yıllarından itibaren bir yerleşim bölgesidir. M.Ö. 2500 yıllarına kadar hitit hakimiyeti altında olan bölge bu tarihte Luvi istilasına ugramıştır. Hitit krallığı dağıldıktan sonra burasını Ege göçleri sırasında boğazlardan gelen Frigyalılar mesken edinmiştir

Devamı »

Tunceli Tarihi

Tunceli Tarihi tarihte ilk Anadolu Birliğini kuran hititler tunceliye kadar ulaşmışlar, fakat çevreye tam hakim olamamışlardır. tuncelide Huriler, Babil ve Asur imparatorluklarının da etkileri görülmektedir. Med ler zamanında kısmen ve Persler zamanında M.Ö.VI. Yy Büyük iskender burasını Makedonya Devletine katmıştır

Devamı »

Trabzon Tarihi

Trabzon Tarihi iyon kökenli Miletoslular Batı Anadoludan sonra M.Ö. 7. Yüzyılda Karadenize de gelerek kıyılarda koloni kentleri kurmuşlardır. Trabzonda, merkezi sinop olan bu kolonilerin arasında sayılmaktadır ve birçok araştırmacı, kentin ilk kuruluşu olarak bu dönemi göstermektedir. Oysa Kolkhlar, Driller, Makronlar gibi yerli kavimler Trabzon, civarında çok daha önceden beri yaşamaktaydılar

Devamı »