idadi Nedir

idadi Nedir

Osmanlı Devleti eğitim sisteminde orta tahsili veren mektep. Sultanilere ve meslek yüksek okullarına öğrenci yetiştirmek gayesiyle kuruldu. ilk olarak 1838’de açılmaya başlanan rüştiyelere öğrenci yetiştirecek sıbyan okullarına hazırlık sınıfı manasına idadi denildi. Daha sonra Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Harbiye gibi yüksek askeri okulların hazırlık sınıflarına da askeri idadi adı verildi. 1869’da çıkarılan Maarif Nizamnamesinde de bu ad altında okullar açılması

isteniyordu. Buna göre idadilerin öğretim süresi, rüştiye sınıfları ile birlikte yedi yıldı. idadiler yaygınlaştırılarak her vilayete birer tane açıldı. Sancaklarda ise idadilerin öğretim süresi beş yıldı. Vilayet merkezlerindeki idadiler, ikinci meşrütiyet döneminde sultaniye dönüştürüldü. 1923’ten sonra ise ortaokul ve lise adı altında faaliyetlerini sürdürdüler.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …