Sakarya Tarihi

Sakarya Tarihi

iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunması dolayısıyla eski çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Sakaryanın ilk yazılı tarihi M.Ö. XII. yüzyıla kadar uzanmaktadır ilk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. Bizanslılara ait en ünlü eser, 560 yılında sakarya, Nehri üzerinde kurulan Justinianos köprüsüdür

Selçukluların Anadolu ya girmesinden sonra toprak kaygısına düşen Bizanslılar, iki devlet arasında hudut olan Sakarya Nehri boyunca çok sayıda hudut muhafaza kaleleri kurmuşlardır. Halen harabe halinde olan bu kalelerden en önemlileri Seyifler, Harmantepe, adliye, Kurtköy, Çobankale, Paşalar ve Mekece kaleleridir.

1071 Malazgirt zaferiyle Anadolunun Türklere açılmasından sonra, Selçuklu Sultanı Alparslanın komutanlarından Artuk Beyin izmit yakınlarında Bizanslıları bozguna uğratmasıyla bölge, Selçukluların idaresine girmiştir.

Selçukluların zayıflamasıyla kısa bir süre ilhanlıların elinde kalan bölge, 1291 de Osmangaziye bağlı boy beylerinden Konur Alp tarafından fethedilerek Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir

1313-1337 yılları arasında da Osmaneli, Mekece, Pamukova, Gey ve, Mudanya, Akyazı, Mudurnu, Düzce, Sapanca, Kandıra, bursa, iznik, Gemlik ve izmit in fethiyle birlikte bölge, tümüyle Osmanlı idaresine geçmiştir.

1563 te köy, 1646 da Boluya bağlı bir nahiye olan Adapazarı nın 1658de tekrar köy, 1692 de kaza, 1701 de Sapancaya bağlı bir köy, 1742 de nahiye ve 1837 de izmit Sancağına bağlı bir kaza haline getirildiği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır.

1852 de kocaeli Mutasarrıflığına bağlanan Adapazarı, 22 haziran 1954 tarihinde 6419 sa yılı kanunla il olmuş ve Sakarya adını almıştır 26 mart 1921 de Yunan işgaline uğrayan bölge, 21 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Nitekim 21 Haziran tarihleri, ilin düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

Kurtuluş savaşında önemli bir yeri olan Adapazarı, Ali Fuat CEBESOY, Sırrı bey, Hasan Cavit Bey, Koçzade Mahmut Bey, Yüzbaşı Abdurrahman Bey, kaymakam Tahir Bey gibi Kuva-i Milliyenin pek çok kahramanına yardım ve destekle Milli Mücadelenin şerefli sayfalarında yer almıştır

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …