Nevşehir Tarihi

Nevşehir Tarihi

Nevşehir Tarihi, Nevşehrin Tarihi, orta Anadolu, Mütarekenin belirlediği paylaşım alanlarının dışında kaldığı için nevşehir, Milli Mücadele yıllarında önemli bir siyasi olaya tanık olmadı. Bununla birlikte 4 Eylül 1919 da toplanan Sivas Kongresine, Nevşehir adına bir delege katıldı Dellalzade hacı Osman Efendi. Hacı Osman Efendi, kongrede alınan bütün vilayet ve kazalarda Anadolu ve Rumeli Müdafa-i hukuk Cemiyeti Şubeleri oluşturulmasını öngören kararın Nevşehirde uygulanmasına öncülük etti

Bu cemiyetin önde gelenleri Eyüp Bey, Müftü Süleyman Hakkı Efendi, belediye Başkanı Ahmet Efendi idi. Bugün Nevşehire bağlı olan Avanosta da cemiyetin bir şubesi kurulmuştu.Bu cemiyetin çalışmalarında en etkin kişi Belediye Başkanı Nuri Beydir.

Nevşehir, Mondros Mütarekesi günlerinde 12. Kolordu ya bağlı 11. tümenin denetim alanı içindeydi. Karargahı Niğdede bulunan tümenin önemli silah ve cephane depolarından biri de Nevşehirde, idi.

Milli Mücadele yıllarında nevşehire, ilişkin olarak anılması gereken bir başka gelişme de Mustafa Kemal in 22 Aralık 1919 da Hacı Bektaşa gelmesidir. Bektaşileri Milli Mücadele’ye kazanmak amacını güden Mustafa Kemal Hacı Bektaşı Veli Tekkesi Çelebisi Cemalettin Efendi ve tekke şeyhi Salih Niyazi Baba ile görüştü. Ülkenin içinde bulunduğu durum uzun uzadıya ele alındı. Her iki Bektaşi önderi de Mustafa Kemal ile aynı düşüncede olduklarını ve Milli Mücadele saflarına katıldıklarını açıkladılar. Bu Mustafa Kemalin Sivas Kongresi sonrasında kazandığı en önemli başarılarından biriydi. Bu görüşmeden sonra Anadolunun her yanındaki Bektaşi Tekkeleri birer Kuvay-i Milliye karargahı işlevi gördü.

Nevşehir, Osmanlıların son dönemlerinde niğde Sancağına bağlı bir kaza idi. Cumhuriyetimizin ilanından sonra 1924 te Niğde yeni idari yapılanmada bir il olarak ortaya çıkarken Nevşehir de ilçelerinden biri oldu.

6429 sa yılı yasa ile Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline getirildi. kırşehir ve Kırşehir e bağlı Mucur, Avanos, Hacıbektaş 1945 te ilçe oldu, Kayseriye bağlı Ürgüp 1935 te ilçe oldu., Niğde ye bağlı Arapsun 1948 de Gülşehir adını aldı. Nevşehirin ilçeleri haline getirildi

Kozaklı ve Hamamorta köyleri Avanos a bağlı birer köy iken birleştirilerek 1954 te Kozaklı adıyla ilçe olarak Nevşehire bağlandı. Kırşehir 1957de tekrar il yapıldı. Mucur ilçesi ile beraber Nevşehirden ayrıldı.Daha önceleri Melegübü ismi ile anılan bir bucak merkezi olan Derinkuyu 1 nisan 1960 ta ilçe durumuna getirildi. Acıgöl kasabası ise 4 Temmuz 1987 de ilçe olmuştur

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …