Aladağ Tarihi

Aladağ Tarihi

Aladağ Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen Milli Mücadele dönemi ile ilgili yayınlanmış üç kitabı bulunan Araştırmacı – Yazar Yusuf delikoca, çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. Aladağın tarihi geçmişini içeren ilkçağlardan, Karsantının fethine, Osmanlı Döneminden Karsantıoğlu Beyliğine, Karsantıoğlu Döneminden Fırka-i islahiyeye, Karsantının Nahiyelik oluşundan Cumhuriyet dönemine kadar birçok konuyu ele alan çalışma yayınlandı

Aladağın, Sarıkamış, Yemen, Çanakkale şehit ve gazilerinin yanı sıra Milli Mücadele dönemini de içine alan geniş kapsamlı kitap için istanbul ve Ankarada bulunan Osmanlı Arşivlerinde, Başbakanlık ve Genel Kurmay Arşivlerinde araştırmalar yapan Yusuf delikoca, Çukurova Üniversitesi, Milli Kütüphane, Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi, Adana Atatürk Müzesi, Mersin Halk Kütüphanesi gibi birçok kurumda araştırmalarda bulundu

Aladağın tüm köy ve mahallelerini üç ay içerisinde ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretler sırasında köy adları, soy ve sülale adları, yerleşim yerlerinin yanı sıra Milli Mücadele, Çanakkale, Yemen şehit ve gazilerini de araştırdı Aladağ, Kaymakamlığı’mızca yayınlanan eser kısa süre içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırılacaktır

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …