imamoğlu Tarihi

imamoğlu Tarihi

imamoğlu ilçesinin tarihi Adana, ili ile Kozan ilçesinin tarihi içerisinde ele alınmalıdır. ilçe merkezinin oluşumu sonraki tarihlere rastlasa da ilçeye bağlı köylerde yerleşimin tarihi daha öncelere kadar dayanmaktadır. Bu nedenle ilçenin tarihini bağlı köylerin,Adananın ve Kozanın tarihinden ayrı tutmak doğru olmaz

imamoğlu, ilçe merkezi Adana il merkezine 45 km, Kozan ilçe merkezine 27 km mesafede olup Adanadan Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyliye giden yol güzergahı üzerinde bulunur. ilçenin bu coğrafik konumu aynı zamanda ilçenin tarihini de etkilemiştir. imamoğlunun en eski yerleşim kalıntıları Çörten Köyü Pekmezci MahallesindekiAltınini kalıntıları ile Koyunevi Köyünde bulunan mozaik kalıntıları, mağaralar ve eski küplerdir. Ayrıca Ufacıkören gibi çevre köylerde örenler mevcuttur.

1965 fırka-i ıslahiye olayından sonra Kozan-Adana arasında emniyetli ulaşım sağlanması için yol güzergahı üzerinde bir han ve hanın yanında güvenliği sağlayacak zabıta teşkilatının kurulması politikası neticesinde bu günkü imamoğlu, ilçe merkezi olmuştur. Ayrıca çevredeki köylerin oluşumuda gerçekleşmiştir.

Kozan, 1923–1926 yılları arasında vilayetlik yapılmıştır. 1926 yılında tekrar Adana Vilayetine bağlı ilçe haline dönüştürülmüştür. imamoğlu ilçesinin bu günkü köylerinin çoğu Cumhuriyetin ilk yıllarında vardı ve Kozana bağlı köylerdi. Çevre köylerin Cumhuriyetin ilk yıllarında var olduğu tartışılmasızdır ama imamoğlu isminin nerden geldiği, nasıl olduğu henüz belli değildir. imamoğlu isminin kaynağı konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır.

Bu günkü imamoğlu ilçe merkezinin yerinde eskiden Garipler Mezarlığı bulunurmuş Çevredeki konar-göçerler cenazelerini burada ki mezarlığa defnederlermiş. Bu mezarlık zaman içerisinde kaldırılarak yerleşime açılmış. Bu bölgenin aynı zamanda önceleri bataklık Olduğu ve bol miktarda sivrisinekten dolayı sıtma hastalığı olduğundan yerleşime açılmadığı ancak yol güzergahı konumu nedeniyle geliştiği rivayet edilmektedir.

imamoğlu ismini, Kör imam lakabıyla anılan bir kişinin Toroslardan doğan Çepelce deresi üzerinde kurulan köprübaşında inşa ettiği han olan konaklama yerinden aldığı söylenmektedir.

Bu günkü ilçe merkezinde, Toroslardan doğan çepelce deresinin üzerinde bulunan köprü başı bugünkü ilçe merkezi konaklama yeri olarak bir hanın bulunduğu rivayet edilmiştir. Bu rivayet Kazan ile Adana arasında ulaşımın sağlanması açısından gerekli olduğundan doğru kabul edilmiştir.

imamoğlu ilçe Merkezi haliboş alan olduğundan devlet tarafından iskana müsait bölge belirlenerek, Anadolu dışından gelen Türk asıllı göçmenlere tahsis edilmiştir. Bu yüzden 1936 yılında Romanyadan gelen göçmenler ilçeye bağlı Koyunevi, Yazıtepe, Ayvalı Köylerine yerleşmişlerdir. Ayrıca,1938 yılında gelen göçmenler de bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yere hükümetçe yerleştirilmişlerdir. Daha sonra Ceyhan ve Kozan ilçelerinde bulunan Romanya Göçmenleri de imamoğluna taşınmışlardır.

imamoğlu, Romanya ve Bulgaristan dan gelen göçmenlerin ve çevre ilçe ve köylerden gelen Yerli halkın yerleşmesiyle Koyunevi Köyü nün bir mahallesi olmuştur.

Koyunevi Köyünün bir mahallesi iken, 1940 yılında köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur imamoğlu Köyü kurulduktan sonra bir cazibe merkezi haline gelmiş ve 1945 yılında imamoğlu Pazarı kurulmuştur.

1946 yılından itibaren göçer Yörükleri ile civar köylerde barınan yarı göçebe hayatı yaşayan aşiretler de imamoğlunu mesken tutmuştur 02/10/1949 yılında Daimi Asayiş Karakolu olarak Jandarma Teşkilatı kurulmuştur 1950 yılında Bulgaristandan gelen Türk asıllı Göçmenler iskan edilmişlerdir.

30/07/1959 tarihinde Bucak Teşkilatı statüsüne kavuşmuştur 1964 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur imamoğlu, 19/06/1987 tarih ve 3392 sayılı 103 ilçe kurulması hakkındaki kanun ile Kazan ilçesinden ayrılarak bağımsız ilçe statüsüne kavuşmuştur

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …