Ana Sayfa / Tarih / Varna Savaşı

Varna Savaşı

Varna Savaşı

Varna Savaşı 10 kasım 1444 tarihinde, Macar, Leh, Papalık ve çeşitli balkan milletlerinden oluşan, Janos Hunyadi komutasındaki Haçlı ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu arasında bugünkü Bulgaristanın Varna şehri yakınında yapılmış bir savaştır.Osmanlı ordusu kazanmıştır

Savaş öncesi II. Murat, Papa IV. Eugeniusun önayak olmasıyla oluşturulan bir Haçlı ordusunu yenmiş ve 1444 yılının yaz aylarında Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalamıştı. Bu Antlaşma 10 yıl sürelik bir barış dönemini öngörüyordu. Antlaşmanın imzası üzerine II. Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu şehzade MehmeteII

Mehmet bırakarak manisaya çekilmişti. Ancak Edirne-Segedin Antlaşmasının koşullarından hoşnut kalmayan Papalık, Kardinal Giuliano Cesarini vasıtasıyla Macar komutanı Janos Hunyadiyi Papa’nın onayı olmadığından dolayı geçersizdir iddiasıyla antlaşmayı ihlale ikna etmeğe çalışıyordu. Böylece Balkan ülkeleri Papanın da önayak olmasıyla tekrar bir ordu oluşturarak saldırıya hazırlandı.

12 yaşındaki genç Şahzade mehmet babası murata ordunun başına tekrar geçmesi için mektup yazmıştır. Bu mektupta yazan bir Kısım şudur.Baba,eğer ki padişah sen isen ordunun başına geç, eğer padişah ben isem sana emrediyorum gel ve ordularının başına geç yazmıştır. II. Murat önce tahta geri dönmeye isteksizdi

Tahtta oturan 12 yaşındaki II. Mehmetin yaşından beklenmeyecek bir üslupta babasını ordularının başına geçmeye davet eden mektubu ve Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’nın çağrısı üzerine, II. Murat askerleri ile beraber Manisa’dan istanbul boğazına doğru hareket etti. Oradan, asker başına birer duka altın vererek Ceneviz gemileriyle Rumeliye geçti. Oğlu II. Murat ve Veziriazam Çandarlı Halil Paşa Çandarlı Halil’i, Edirne’de bırakarak Varnaya doğru haçlı ordularını karşılamak üzere hareket etti.osmanlı bu bölgedeki hakimiyetine başarı kattı.

Savaşın gelişmesi Osmanlı ve Haçlı orduları bugünkü Bulgaristanın Varna kenti yakınlarında karşılaştılar. Sultan Murat’ın bulunduğu yerde bir hendeğin yanında Haçlıların ihlal ettiği Edirne-Segedin Antlaşmasının metni asılıydı. II. Muratın bu savaşta çok başarılı bir strateji uyguladığı bilinmektedir.

Haçlı ordusunun sol tarafında bataklıklar yer almaktaydı. II. Murat savaş alanının avantajını kullanmak için baskın stratejisi kullanmıştır. Güneydeki bataklıkları hesaba katarak sağ kanadının savaş sırasında çevrilmesinin ihtimalini ortadan kaldırmak ve Haçlıları tam bir çembere almak için Haçlıların tek çıkış yolu olan Varnanın kuzey yoluna 15.000 kişilik bir kuvvet koyarak tam imha düzeni almıştır. Bu düzen Haçlıları psikolojik olarak sarstı

Ama II. Murat yolu tutan kuvvetleri çarpışmalar süresince savaşa sokmadı. Ancak Osmanlı Ordusunun en zorlandığı anda bu kuvvetleri çağırdı. Kuzey yolunu boşaltarak dengeyi kendi lehine çevirdi. Haçlılara Kaçış yolunuz var. mesajı vererek, kaçmaya eğilimli Haçlı askerlerini savaş alanından kaçışa özendirerek bir taşla iki kuş vurmuş oldu.

Haçlı ordularının başında Macar komutan Janos Hunyadi, Macaristan kralı I. Ulaszló III. W&#322adys&#322aw adıyla Lehistan kralı, Papalık devletlerinden Kardinal Cesarini, Franko, Varadin ve Erlan piskoposları bulunuyordu. II. Murat ordusunu kademeli olarak düzenlemiş, Rumeli beylerbeyi Turhan Beyi Rumeli askeriyle sağa,Anadolu beylerbeyi Karaca Beyi askeriyle sol tarafa yerleştirmişti. istanbuldan getirdiği yeniçeri askerlerini ise bizzat kendi kumandası altında orta kısıma yerleştirmişti.

Savaş başladığında önce Haçlı ordusunun şiddetli saldırısı sonucu Osmanlı ordusunda bir panik havası ortaya çıktı. Haçlı orduları zırhlıydı ve daha az kayıp veriyorlardı. Bu durum Osmanlı ordusunu zor durumda bırakıyordu

Janos Hunyadi ordusunu disiplinli bir şekilde yönetmekteydi. Osmanlı ordusunun yenilme belirtileri göstermesi üzerine Macar Kralı I. Ulaszló, savaşın başarısını tamamen Hunyadiye bırakmamak için yerinden ayrılarak savaşa katıldı. Osmanlı ordusu merkeze doğru saldıran Haçlı ordusunu geri çekmek için yanlara doğru açıldı ve ortada kalan Haçlı ordusu bu şekilde Osmanlı ordusunun şiddetli saldırıları sonucu yenilgiye uğradı.

I. Ulaszló savaş sırasında başına aldığı bir balta darbesi sonucunu yaşamını yitirdi. Ölen kralın başını yeniçeriler II. Murata getirdiler. II. Murat ölen kralın başını yeminini bozduğu Edirne-Segedin Antlaşmasının yanında teşhir ettirdi. II. Murat tam imha stratejisini kuvvetlerinin çok yıpranmaması için iki kademe olarak düzen yaptığı Kosova Savaşına taşımıştır. Tam sonucu da elinde sağ kalan tecrübeli komutanlarla bu savaşta almıştır.

Bazı kaynaklara göre II. Murat savaş alanını gezerken yanındaki yardımcılarına sorar Biz bu savaşı nasıl kazanabildik Yanındaki vezirlerden biri Hanım, şu yerde yatan keferelerde bir tek ak sakallı ihtiyar yok. Biz ihtiyarlarımız yüzünden kazandık,onlar ise ihtiyatsızlıkları yüzünden kaybettiler. cevap verir.

Savaş kazanılmasına karşılık Osmanlılar için çok zor geçmiştir. Bunun nedeni Haçlı askerlerinin hepsinin tepeden tırnağa, savaş atları dahil kalın zırhlarla donatılmış olmasıydı. Varnada 70.000 tam zırhlı Haçlı askerin öldürülmesine karşılık bu sayıdan çok daha fazla Osmanlı askeri yaşamlarını kaybetti. işte bu sayı kaybı II. Muratı savaşı iki kademeli olarak Kosovaya taşımasına neden olmuştur. Haçlıların sayısı yaklaşık 325.000 kişi idi. Ve savaş alanından kaçan Haçlı askeri sayısı ise 120.000 civarındaydı

Savaşın sonuçları Varna Savaşının yapıldığı yerde savaşta ölen kral Ulaszlónun onuruna yapılmış anıt Varna Savaşı, tarihin en büyük savaşlarından biridir. Bu savaştan sonra ismini kurtarmak isteyen Janos Hunyadi tekrar ordularını toplayarak, kendisine katılmak istemeyen Sırbistanı işgal edip Tuna’yı geçecek ve Kosova Meydan Muharebesinde Osmanlı ordusu ile tekrar karşılaşacaktı.

Mora ve Bulgaristan Osmanlı devletine bağlandı.Osmanlı devletinin balkanlardaki otoritesi artmaya başladı

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …