Ana Sayfa / Tarih / Balkanlar

Balkanlar

Balkanlar

avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara balkanlar, balkan Yarımadası ya da Güneydoğu Avrupa denilir. Bölge avrupanın en yoksul, geri kalmış ve sorunlu yerlerinin başında gelir. Bölgenin adı olan Balkan kelimesi Türkçedir ve dağ anlamındadır

balkanlarda bulunan başlıca devletler Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova 17 Şubat 2008 Türkiye Saati ile saat 1639da tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti, Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersektir. Türkiye, balkan, Yarımadasında bir miktar toprağı olduğundan ve Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan ve Moldova ise tarihi bağlarından ötürü bazen Balkan ülkesi sayılırlar. balkanlara kötü ünü, bölgede yaşanan savaşlar ve katliamlar vermiştir. Bölge, birçok ulusun, kült ürün ve dinin yaşadığı bir yerdir.

Tarihi tarih boyunca Avrupanın hiçbir bölgesi Balkan Yarımadası kadar saldırı, istila ve işgale uğramamıştır. Bölge Persler, Makedonyalılar, Arnavutlar, Romalılar, Bizanslılar, Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Sırplar, Türkler, Avusturyalılar ve daha başka uluslar tarafından uzun yıllar boyunca yönetildi. balkanların yerli halkı olan topluluklar kısa süreli dönemler hariç tarih boyunca hep başka Milletlerin idaresi altında yaşadılar.

14. yüzyıl ortalarında müslüman Türklerin Rumeliye geçişi balkanların, tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Osmanlılar, Balkan Yarımadasına ayak bastıklarında bölgede, kendilerine karşı gelebilecek ne güçlü bir siyasi birlik ne de güçlü bir devlet bulunmaktaydı. O dönem balkanlar en güçlü devleti olan Sırp Krallığı bile Osmanlıların askeri gücüne dayanamayarak 15. yüzyıl ortalarında çöktü.

Osmanlıların Trakyaya ayak bastıktan sonra bölgede yavaş yavaş ilerlemeye başlaması, aralarında çeşitli dini, siyasi, askeri vb. sorunlar olan Balkan halklarının Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar,Bosnalılar, Eflaklılar, Boğdanlılar, Hırvatlar, Slovenler bu sorunlarını bir kenara bırakıp yaklaşan Türk tehlikesine karşı birleşerek savunma ve saldırılar yapmalarına sebep oldu. Bu seferlere, Balkan devletleri dışında zaman zaman, bölgenin hamiliği rolünü üstlenen Macar Krallığı doğrudan ingiltere, Fransa, Almanya, ispanya, italya, Lehistan ve iskoçya gibi çeşitli Avrupa ülkeleri de bir miktar asker göndererek dolaylı yönden iştirak ettiler.

Haçlı Orduları ile Osmanlılar arasında 14. yüzyıl ortalarında Sırpsındığı Savaşı 1364 başlayan çatışmalar I. Kosova Savaşı 1389, Niğbolu Savaşı 1396, Varna Savaşı 1444 ve son olarak da II. Kosova Savaşı 1448 ile 15.yüzyıl ortalarına kadar devam etti.

II. Kosova Savaşının kaybedilmesi Balkan uluslarının Türklere karşı direnişinin kesin olarak sona ermesine neden oldu. Bölge bu savaştan 17. yüzyıl sonlarındaki II. Viyana Kuşatmasına kadar diğer dönemlere oranla göreceli de olsa sakin ve huzurlu bir dönem geçirdi. Bunda o dönemki Osmanlı yöneticilerinin bölgeden yalnızca bir miktar vergi almayı yeterli görmesi ve halkın gelenek, görenek, inanç ve ibadet olarak ifade edebileceğimiz yaşam tarzına karışmaması önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, bundan önceki yerel yöneticilerin baskı, zulüm, adaletsizlik ve ağır vergileri altında ezilen bölge halkının Osmanlıların buraya getirdiği barış,huzur, adaleti ve oluşturdukları hoşgörü ortamını beğenmeleri ve benimsemeleri, yarımadada 15. yüzyıl ortalarından başlayıp 17. yüzyıl sonlarına kadar devam eden huzur ve sakinliği açıklamakta kullanılabilir

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …