Batman Tarihi

Batman Tarihi

Batmanın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre med kralı Abtyagestinin torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yılında yenilince med asilzadeleri arasındaki utancından dolayı medlerin yasadıgı Media bölgesinin kuzey batı ucundaki topraklarına çekilmek zorunda kalmıs. Başka bir görüşe göre de Kyros pres egemenliği altında kalmamak için bu bölgeye yerleşmiştir

Karaçalı, sazlık ve bataklıktan oluşan bu bölgenin ortasında yapay bir adacık oluşturup, adına han obası anlamında olan elekhan denilmiştir M.Ö. 546 elekhan 194 yıl bağımsız ve mutlu bir dönem geçirerek 352 yılında Büyük iskenderin istilasına uğramıştır. Daha sonra Lesepkoslar, Partlar, Romalılar, Sasani ve Bizans’ın hakimiyetine girmiştir. Artuklular, Moğollar, ılhanlılar, Celaliler, Karakoyunlu Pezrese Akkoyunlular ve 1500 yılında Savefilerin eline geçmistir.

1515 yılında, 4. Muratın Bağdat seferi sırasında kendisine büyük yararlıklar gösteren Turhan oğlu Mahmut Pasaya elekhanı içine alan Batman suyu ile Botan suyu arasında kalan bölgenin tamamını vermiştir. Bu gelişmeden sonra elekhan telaffuz değişikliğine uğrayarak halk dilinde elah zamanla ıluh ismini almıştır. iluh köy birimi olarak kayıtlara geçmiş ve siirt vil ayeti, Elmedin kazasına bağlı olarak benliğini sürdürmüştür.

Elmedine yerleşim birimi 1926-27 yılı ilkbaharında bugünkü Batman, Çayının taşması nedeniyle haritadan silinmiş ve iluh köyü Beşiri Kobin ilçesine bağlanmıstır. Batman isminin nereden geldiği hakkinda görüşler olmayıp, bir görüşe göre bugünkü Batman Çayının adı 1950 li yılların basında ıluh Köyün e verilmiştir. Yaygın olan görüşe göre de ıluh köyünün aşağı kısmında ilk deneme kulesi kurulduğunda tpaonun tesislerinin bulunduğu bölgeye bakmaktan gelen Batman adı verilmiştir.

1937 yılında bucak haline getirilen ıluh, 1940 lı yılların sonları ile 1950li yılların başlarında bölgede var olan petrol filizlerinin değerlendirilmesi sonucunda ıluh bucağında her alanda büyük gelişme sağlanmıstır. Bu gelişmeler üzerine 2 Eylül 1957 tarihinde ilçe teşkilatı olarak kabul edilmiştir.

1955 genel nüfus sayımında ıluh nüfusunun 4713 olarak kaydedilmesiyle 2 Kasım 1955 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. 1990 yılına kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Türkiyenin 72. ili olma unvanına kavuşmuştur

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …