Tarih

Tarih

Osmanlı Ölçü Birimleri

Osmanlı Ölçü Birimleri Osmanlı Ölçü Birimleri suyun debisinin ölçülmesinde kullanılan ölçü birimleri su kaynağının debisinin ölçülmesinde birim olarak “lüle” kullanılmıştır. …

Devamı »

Anadolu Eyaleti

Anadolu Eyaleti Osmanlı devletinin iki önemli taşra teşkilatından biri. Daima vezir rütbesinde Beylerbeyi tarafından idare edilirdi. Protokolde Mısır, Budin ve …

Devamı »

Raziye Begüm Sultan

Raziye Begüm Sultan Dehli sultanı. Babası Şemseddin iltutmuş, annesi Terken Hatundur. Sultan Şemseddin iltutmuş tarafından, 1232 yılında Dehli tahtına veliaht …

Devamı »

18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi Tarihteki ve Ulusal Yaşantımızdaki Yeri 3 kasım 1914 ve 18 mart 1915 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda …

Devamı »

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı tanzimat Fermanı, Osmanlı devleti içinde gerektiği ilgiyi görmese de Avrupa’da ses getirdi. Bu sıralarda, Tuna boylarında ilerlemeye başlayan …

Devamı »

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 ekim 1918 tarihinde, Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nı yaptığı Osmanlı Heyeti …

Devamı »

Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1299)

Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1299)

Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1299) Kayı boyuna ait Ertuğrul Gazi yönetimindeki aşiret Anadolu Selçukluları zamanında ankara dolaylarına yerleştirilmişlerdi. Sonraki süreçte Osman …

Devamı »