Tarih

Tarih

Karaman Oğulları

Karaman Oğulları Karamanoğullarının kimliği Anadolu Selçuklularının dağılmasından sonra Selçukluların hakim oldukları topraklar üzerinde çeşitli adlar altında çok sayıda beylikler kuruldu. …

Devamı »

Türk Tarihi

Türk Tarihi Türk tarihi kökenleri yaklaşık 2500 yıl öncesine Orta Asya’ya dayanan Türklerin tarihi. Bugüne kadar çok farklı coğrafyalarda yaşayan …

Devamı »

Ön Türkler

Ön Türkler Türklerin Ana Yurdu Orta asya ve SibiryaOrhun Yazıtları’nda kullanılan dil, Türk dilinin ve Türk halklarının çok eskiye dayandığını …

Devamı »

Tanzimatın 2 döneme Ayrılma Nedenler

Tanzimatın 2 döneme Ayrılma Nedenler avrupa Birliği’ne giriş için müzakerelere başlanması kararının açıklanmasıyla birlikte, Birlik’e girişin ‘taşlı yolları’nda nelerle karşı …

Devamı »

Dünya Savaşları ve Etkileri

Dünya Savaşları ve Etkileri Avrupa’daki Gelişmeler Türk Tarihinin dönüm noktalarından biri olan Birinci dünya Harbi , XIX. yüzyıl başından itibaren …

Devamı »

Bedesten Nedir

Bedesten Nedir Doğu da büyük şehirlerin çoğunda bez ve çeşitli eşya alışverişlerinin yapıldığı kapalı çarşı. Bedestenler, taştan büyük ve geniş …

Devamı »

Beşinci Kol Nedir

Beşinci Kol Nedir Düşmanla işbirliği yaparak memleketin içerden çökmesine çalışanlara verilen isim. Bu deyim ilk defa, 1936 – 1939 ispanya …

Devamı »