Haçlı Seferleri Nedir

Haçlı Seferleri Nedir? Haçlı Seferleri Ne Zaman Başladı?

Haçlı Seferleri Nedir? Papalığın teşvikiyle Hıristiyan Avrupalıların, Müslümanlara karşı tertip ettikleri seferlerin umumi adı En önemlisi dini olmak üzere siyasi sosyal ve iktisadi sebeplere dayanan Haçlı seferlerini, Papa ikinci Urbanus, 1095 yılında toplanan Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmayla başlatmıştır. Asırlarca devam edip milyonlarca insanın can kaybına ve ölümüne, devletlerin yıkılıp, ülkelerin tahrip olunmasına sebep olmuştur.

Haçlı Seferleri Nedir?

Doğu Hıristiyanlığının temsilcisi Bizans imparatorluğu (395-1453), 1071 yılında Selçuklu devleti (1038-1194) ile yaptığı Malazgirt Savaşı’nda yenilince, Türklere Anadolu kapıları açıldı. Selçuklu akıncıları, birkaç sene içinde Ege, akdeniz ve Marmara kıyılarına ulaştılar ve Bizans’ın başkenti olan istanbul’u zorlamaya başladılar. 1075’te Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurup, iznik’i başkent yapmaları, Avrupa’nın en büyük Hıristiyan devleti olan Bizans’ı kökünden sallamaya başladı. Bu durum Avrupalıları telaşa düşürdü.

Çünkü Bizans’ın düşmesi Türklerin Avrupa’ya hakim olmasına yol açacaktı. Bunun önüne geçilip Türklerin durdurulması gerekiyordu Hatta Anadolu dahil bütün Ortadoğu’dan atılmalıydılar ikinci büyük sebep ise iktisadi idi. avrupa, 11.asırda müthiş bir fakirlik içindeydi. Kralların sarayları bile taş yığınlarından ibaretti altın, gümüş ve değerli madenlerin bir çoğu, Türklerin ve doğu kavimlerinin elindeydi. Avrupa, en iptidai Maddeler için bile doğuya muhtaçtı. Ziraat, çok ilkel usullerle yapılıyordu. Sulama sistemi yoktu. Fransa, Almanya, Venedik gibi büyük sayılan avrupa devletlerinin senelik geliri en mütevazı Türk beylerinin gelirlerinden azdı Halk, önüne gelenin yağma ve talanından bıkmış, bir asilzade veya eşkıya tarafından öldürüleceği günü bekliyordu.

Bu sırada Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah vefat etmiş, iç karışıklıklar baş göstermişti Şii-Fatımi Devleti, Selçukluların amansız düşmanı olup, Hıristiyanların müttefikiydi. Bütün bunlar, Papa ikinci Urbanus’u Hıristiyanları birleştirerek Müslümanların üzerine saldırtmaya teşvik ediyordu Böylece, bu papaz, Kudüs şehrini, Türklerin elinden almak için her faaliyete başladı. Sadece Pierre L’Ermite isminde yoksul bir Fransız keşişi etrafına 50.000 Fransız toplamıştı Bunlar Almanya’ya gelince, kendilerine 50.000 Alman serserisi daha katıldı Macaristan’da ve balkanlarda daha da çoğalan bu çapulcu ordusu, 1096-1270 seneleri arasında tertiplenen sekiz Haçlı seferinin ilk ordusu oldu.

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Nedir? Lale Devri Ne Demek?

Lale Devri Nedir? Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki …