Tarih

Tarih

Aba Güreşi Ve Tarihi

Aba Güreşi Ve Tarihi Aba Güreşinin Tarihçesi güreş sporunun tarihine bakıldığında en eski güres türü olarak aba güreşi gözlenmektedir. Bu …

Devamı »

Grotto Nedir

Grotto Nedir Grotto, Modern, tarihi ya da tarih öncesi dönemlerde insanlar tarafından ortak olarak kullanılmış doğal ya da yapay mağara …

Devamı »

Bozkurt Destanı Nedir

Bozkurt Destanı Nedir Göktürklerin kuruluşunu, Çin kaynaklarına göre veren mitolojik bir destan. Bu destana göre, Göktürkler, Hun ilinin kuzeyindeki So …

Devamı »

Hermes Nedir

Hermes Nedir Yunan mitolojisinde şafak ve rüzgar tanrısı. Roma’lıların Mercurius’una denktir. Zeus ile Maia’nın oğludur. Zeusun habercidir. Ayaklarında kanatlı çarıklar …

Devamı »

isis Nedir

isis Nedir Eski Mısırlılarda hekimliğin ekinin ve evliliğin tanrıçası. Çoklukla boynuzlu ve kucağında bir çocukla tasvir edilir. Bir çift boynuzun …

Devamı »

Laocoon Nedir

Laocoon Nedir Yunan mitolojisinde, Troia`lı bir rahip Priam ve Hecuba`nın oğludur. Yunanlıların, Troia`lıara bıraktıkları tahta atı, şehirlerine sokmamayı istemiştir. Sözü …

Devamı »

Pkometheus Nedir

Pkometheus Nedir Yunan mitolojisinin ateş tanrısı. Titan Lapedus`un oğlu. Zeus,’un düşmanıdır. Ateşi çalıp insanlara verdiği için Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas …

Devamı »

Tartaros Nedir

Tartaros Nedir Yunan mitolojisinde, Zeus`un, kendisine karşı gelenleri cezalandırmak için attığı cehennemin alt katı.Tartarus ya da Tartaros, Yunan mitolojisinde, hem …

Devamı »

Tarih Felsefe Nedir

Tarih Felsefe Nedir Bu öğretide tarih felsefesi bir bilimsel zorunluluk esasına dayanmakta olup sürekli bir akımdır. Tıpkı insanda olduğu gibi, …

Devamı »