Ana Sayfa / Sanatçı Biyografileri (sayfa 10)

Sanatçı Biyografileri

Sanatçı Biyografileri

Hakkı Dursun Yıldız

Hakkı Dursun Yıldız islam tarihi sahasındaki eserleriyle tanınan ilim adamı. 1937 yılında Artvinin Şavşat kazasında doğdu. Babası Osman Efendi, annesi Seyhat Hanımdır. 1946 yılında başladığı tahsilini 1961 yılında istanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesinden mezun olarak tamamladı. 1966 yılında Mutasım Devrinde Abbasi imparatorluğu isimli teziyle tarih doktoru payesini aldı. 1969-70 yılları arasında …

Devamı »

Hakim Süleyman Ata

Hakim Süleyman Ata mutasavvıf, hikmetler şairi. Türkistanda doğdu. doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmed Yesevi hazretlerinin ileri gelen talebelerindendir. Süleyman Bağırgani olarak da bilinir. Süleyman hakim Ata, küçük yaşta Kuran-ı kerimi okumaya başladı. Kuran-ı kerimi hürmetle başında taşır ve hiç sırtını dönmezdi. Bir gün Ahmed Yesevi hazretleri bu halini gördü çok hoşuna …

Devamı »

Hakim imadüddin Şirazi

Hakim imadüddin Şirazi iranda yetişen tıp alimlerinden. ismi, imadüddin bin Mesüd Şirazidir. imadüddin Şirazi, 1515 H.921 senesinde doğup 1592 H. 1000 yılında vefat etti. aile mesleği olan tıp tahsilini tamamladıktan sonra, Şirvan Valisi Abdullah han istaclinin emrine girdi. Daha sonra Şah Tahmasbın 1524-1576 emriyle Meşhedde imam-ı Ali Rızanın kabrine yakın …

Devamı »

Hafsa Sultan

Hafsa Sultan Yavuz Sultan Selim Hanın hanımı, Kanüni Sultan Sülyeman Hanın annesi. Kırım hanı Mengli Girayın kızıdır. Oğlu Şehzade Süleyman Kanüniın sancakbeyliği sırasında uzun yıllar manisada bulundu. Bu sırada, cami, medrese, imaret, hankah, darüşşifa, Hamam ve sıbyan mektebinden ibaret kendi adı ile anılan Külliyeyi yaptırdı. Yaptırdığı eserlerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi …

Devamı »

Hafız Osman Efendi

Hafız Osman Efendi Osmanlı alim ve hatatlarından. ismi, Osman olup, 1642 H. 1052 tarihinde istanbulda doğdu. Babası Haseki camii müezzini Ali Efendidir. 1698 H. 1110 tarihinde istanbulda vefat edip, müdavimi olduğu Kocamustafapaşadaki Sünbül Efendi Dergahı bahçesine defnedildi.Küçük yaşta Kuran-ı kerimi ezberlediğinden Hafız Osman adıyla anılmaya başlandı. Kuran-ı kerime karşı hürmet …

Devamı »

Hafız Ahmed Paşa

Hafız Ahmed Paşa Osmanlı veziriazamı. 1564 te Filibede doğdu. Bir müezzinin oğluydu. On beş yaşında istanbula gelip enderuna alındı. Uzun seneler saray hizmetinde bulundu. Sultan Birinci Ahmed han zamanında müsahib ve doğancı başı oldu. 1607 de vezirlik verilerek kapdan-ı derya tayin edildi. 1609 da Şam, daha sonra Van, erzurum, Bağdat …

Devamı »

Hadım Sinan Paşa

Hadım Sinan Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Doğu Bosnada Boroviniç isminde asil bir aileye mensuptur. enderunda yetişti. Sarayda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Bosna Sancakbeyliği ile dış hizmete çıktı 1514. Yavuz Sultan Selimin iran üzerine hareketi sırasında Maltepe mevkiinde nisan 1514 Mustafa Paşa yerine Anadolu Beylerbeyi oldu. Çaldıran Savaşında Osmanlı ordularının sağ kanadına …

Devamı »

Hadım Ali Paşa

Hadım Ali Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Saraybosna kazasına bağlı Drozgometva köyünden olup, babasının adı Radoşindir. Devşirme olup, sarayda Akağalar odasında yetiştirildi. Babüsseade ağasıyken ikinci Bayezid han tarafından karaman Beylerbeyliğine tayin edildi. Semendire, işkodra kumandanlıkları ile Mora ve

Devamı »

Hacı Salih Efendi

Hacı Salih Efendi son devir din adamlarından. ismi, Salih olup, babası trabzonun ileri gelenlerinden Hanecizade Hacı Şerif Efendidir. 1899 H. 1315 senesinde Trabzonun Çaykara ilçesinde doğdu. 1991 H. 1411 senesinde istanbulda vefat etti. Tahsilini bizzat babasından almış olan Hacı Salih Efendi, tasavvuf derslerini Hacı Ferşad Efendiden aldı. Muasırı olan Alvarlı …

Devamı »

Hacı Paşa

Hacı Paşa Yıldırım Bayezid han devrinde yetişen fıkıh ve tıb alimi. ismi, Hıdır bin Ali bin Hattab olup, Hacı Paşa diye meşhurdur. Lakabı Celalüddindir. Aslen Aydınlı olan Hacı Paşa, konyada doğdu. doğum tarihi bilinmemektedir. 1413 H. 816 veya 1417 H. 820 senesinde Ödemişe bağlı Birgide vefat etti. anadoluda ilim öğrendikten …

Devamı »