Hakim İmadüddin Şirazi Hayatı

Hakim İmadüddin Şirazi Hayatı

Hakim İmadüddin Şirazi Hayatı İranda yetişen tıp alimlerinden. ismi, imadüddin bin Mesüd Şirazidir. imadüddin Şirazi, 1515 H.921 senesinde doğup 1592 H. 1000 yılında vefat etti. aile mesleği olan tıp tahsilini tamamladıktan sonra, Şirvan Valisi Abdullah Han istaclinin emrine girdi. Daha sonra Şah Tahmasbın 1524-1576 emriyle Meşhedde imam-ı Ali Rızanın kabrine yakın kurulan hastanede çalıştı.

Hakim İmadüddin Şirazi Hayatı

İmadüddin Şirazi, sahasına hakim ve çok bilgili bir tabib, ileri gelen bir yazar olduğu için Hace Hand Mahmüd, Babür Hükümdarı Ekber Şahın sarayının ileri gelen tabiblerinden Ebül-Feth Geylani ve Safevi devrinin tanınmış tabibi Gıyaseddin Mansür Şirazi derslerinde bulundular. Tıb alanında yaptığı çalışmaların tamamına eserlerinde yer verdi. Kendisi gibi oğlu Hakim Muhammed Bikai de tabib olup, göz hastalıklarında söz sahibiydi.

imadüddin Şirazinin Belli Başlı Eserleri Şunlardır

1. Şerhu Tasrih-i Kanün ibn-i Sinanın El-Kanün adlı eserindeki anatomi ile ilgili bölümün açıklamasıdır.

2. Risale-i Afyon Farsça yazılan bu eserde, afyonun özellikleri, fayda ve zararları bildirilmektedir.

3. Risalat-i Atşak Frengi hastalığı hakkında yazılan ilk eserdir. Ona göre daha önceki tabipler, bu

hastalığı bildirmemiştir.

4. Kitab-üt-Teşrih Anatomiyi konu alır.

5. Risale-i Cudri Çiçek hastalığı hakkında bir eserdir. imadüddin, çiçek hastalığından bahseden pek az tabipten biridir.

6. El-Mürekkebat-uş-Şahiyye Şah Tahmasba ithaf edilen eser, imadüddinin en önemli eserlerinden biridir. 108 sahifeden meydana gelen eser, bir önsöz, yirmi beş bölüm ve bir sonsözden ibarettir.

Bunlardan Başka

1 Risale-i Fad-ı Zehr, 2 Risale-i Yaküti, 3 Risale-i Cüb-i Çini, 4 Risale-i Atrilal, 5 Risale der Bab-ı Kala-i asar, 6 Risale-i Emraz-ı Sıbyan, 7 Risale der Bab-ı Semüm, 8 Sahifet-üş-Şifa, 9 Şerh-i Kanünce, 10 Risale-i Evzan ve Mikail, 11 Mücerrebat-i imadüddin adlı eserleri vardır.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …