Hafız Ahmed Paşa Hayatı

Hafız Ahmed Paşa Hayatı? Hafız Ahmed Paşa Kimdir?

Hafız Ahmed Paşa Hayatı? Osmanlı veziriazamı. 1564 te Filibede doğdu. Bir müezzinin oğluydu. On beş yaşında iken istanbula gelip Enderuna alındı. Uzun süren seneler saray hizmetinde bulundu. Sultan Birinci Ahmed Han zamanında müsahib ve doğancıbaşı oldu. 1607 de vezirlik verilerek kapdan-ı derya tayin edildi. 1609 da Şam, daha sonra Van, Erzurum, Bağdat ve Anadolu eyaletleri valiliklerinde bulundu. Bilahare tayin edildiği Diyarbekir valiliği sırasında, Bağdatta isyan eden yerli kullar kumandanı Bekir Subaşı üzerine serdar tayin edildi. Fakat Bekir Subaşı ihanet edip Bağdatı teslim için iran Şahına adam gönderdi. iran ordusunun yaklaştığını gören Hafız Ahmed Paşa, Bekir Subaşıya valilik verip Diyarbekire çekilmek zorunda kaldı.

Hafız Ahmed Paşa Hayatı

iran Şahı şehri işgal edip yağmalattı. Hafız Ahmed Paşa, 1625 te veziriazam ve iran üzerine gönderilen orduya serdar tayin edildi. Bağdatı sekiz ay kuşattı. Ancak Şahın da yardıma gelmesi, Osmanlı ordusunu iki ateş arasında bıraktı. Serdar açlık ve sıcaktan bunalan askerin isyana varan tepkisi karşısında zafere çok yaklaştığı bir sırada kuşatmayı kaldırmak mecburiyetinde kaldı. Bağdatı alamadan geri çekilmesi, Hafız Ahmed Paşanın sadaretten azline sebep oldu.

1627 istanbula varışında ikinci vezirlik verilip, Sultan Dördüncü Murad Hanın kızkardeşi Ayşe Sultan ile evlendirildi 1629. 1631 de tekrar sadrazamlığa getirildi. Bir müddet sonra ayaklanan yeniçeriler, Sultanahmeddeki Atmeydanında toplanıp, Padişahtan sadrazam Hafız Ahmed Paşa ve diğer bazı vazifelilerin kendilerine teslimini istediler. Sultan Dördüncü Murad Han ayak divanı tertib edip, zorbabaşılara nasihat etti ise de, söz dinletemedi. Padişahı tahttan indirmekle tehdid ettiler. Hafız Ahmed Paşa, bu durum karşısında Padişahım! Hafız gibi binlerce kulun yoluna fedadır! deyip, asilerin arasına daldı. Birkaç zorbayı telef ettikten sonra, Padişahın önünde şehid edildi 1632.

Sadık ve iyi niyet sahibi bir devlet adamı olan Hafız Ahmed Paşa, aynı zamanda kalem sahibi bir şairdi. Onun Bağdat üzerine giderken yolda kaleme aldığı manzümesinden bir beyit Bizimle Kerbela vadisine hem-derd olan gelsün Sınansun, arsa-i ferzanelerde merd olan gelsün.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …