Hadım Ali Paşa Hayatı

Hadım Ali Paşa Hayatı? Hadım Ali Paşa Kimdir?

Hadım Ali Paşa Hayatı? Osmanlı sadrazamlarından. Saraybosna kazasına bağlı Drozgometva köyünden olup, babasının adı Radoşindir. Devşirme olup, sarayda Akağalar odasında yetiştirildi. Babüsseade ağasıyken ikinci Bayezid han tarafından karaman Beylerbeyliğine tayin edildi. Semendire, işkodra kumandanlıkları ile Mora ve Memlüklü seferlerinde gösterdiği başarılar sebebiyle 1484 te Rumeli Beylerbeyliğine getirildi.

Hadım Ali Paşa Hayatı

Bu vazifedeyken Eflaktaki savaşlarda gösterdiği muvaffakiyetler sonucu vezirlik rütbesi verildi 1488. 1501 yılında veziriazam oldu. iki yıl sonra bu görevden azledildi ise de, 1506 da tekrar getirildi. ikinci Bayezid Han şehzadeleri arasındaki mücadelede Selim ve Korkuda karşı Ahmedi destekledi. Bayezid han, 1511 de Ali Paşa ile oğlu Ahmedi Şahkulu isyanını bastırmakla görevlendirdi. Ali Paşa, kayseri ile sivas arasındaki gök çay mevkiinde isyancıları pusuya düşürerek imha ederken kendisi de vurularak şehit düştü.

Hadım Ali Paşanın istanbulda, biri Divanyolunda diğeri Fatih Zincirlikuyuda olmak üzere iki camisi ile bir medresesi ve bir imareti vardır. ilim adamlarını himaye ve teşvik ederdi. Şair Mesihi, Ali Paşanın yanında katip olarak görev yapardı. Büyük alim ve tarihçi idris-i Bitlisi onun himayeleri sonucu Heşt Behişt adlı eserini yazmıştır.

nisan 1511’de isyana başlayan Şahkulu İsyanı’ nı bastırmakla görevlendirildi. sivas civarında Çubukova ya da Gökçay mevkiinde yapılan Gökçay Muharebesi’inde sadrazam Hadım Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Şahkulu güçlerini yendi ve isyanın bastırılmasını sağladı.

Ama sadrazam Hadım Ali Paşa bu muharebede ağır yara almıştı. Sadrazam tedavi için Amasya’ya getirildi fakat tedavisi yararlı olmadı. Kısa bir zaman sonra öldü. Naaşı Amasya’da bulunan Kurtboğan Türbesi yanındaki Vezir-i Âzam Atik Ali Paşa Türbesi’ne defnedildi.

Hadim Ali Paşa ölmeden önce II. Bayezid’ ın şehzadelerinin sultan olma için aralarındaki mücadelede Şehzade Ahmet’in tahta geçmesini desteklemekteydi. Ölümüyle Şehzade Ahmet taht kavgasında büyük güç kaybetti. 1512’de Yavuz Selim babasını tahttan indirip Osmanlı İmparatorluğu tahtına çıktı.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …