Hafız Osman Efendi Hayatı

Hafız Osman Efendi Hayatı? Hafız Osman Efendi Kimdir?

Hafız Osman Efendi Hayatı? Osmanlı alim ve hatatlarından. ismi, Osman olup, 1642 H. 1052 tarihinde istanbulda doğdu. Babası Haseki Camii müezzini Ali Efendidir. 1698 H. 1110 tarihinde istanbulda vefat edip, müdavimi olduğu Kocamustafapaşadaki Sünbül Efendi Dergahı bahçesine defnedildi.Küçük yaşta Kuran-ı kerimi ezberlediğinden Hafız Osman adıyla anılmaya başlandı. Kuran-ı kerime karşı hürmet ve edebi ile dikkati çekti. Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa tarafından himaye edildi.

Hafız Osman Efendi Hayatı

İstidad kabiliyet ve hevesi dikkate alınarak, hat ustalarından Derviş Ali Efendiden ders alması temin edildi. O da ileri gelen talebelerinden Suyolcuzade Eyyüblü Mustafa Efendiye havale etti. Suyolcuzadeden aklam-ı sitte altı yazı adı verilen sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki ve rika yazı şekillerini öğrenip icazet aldı. Daha sonra meşhur hattat Nefeszade ismail Efendiye talebe oldu. Ondan Şeyh Abdullah Efendinin yazı üslübunun inceliklerini öğrendi ve Şeyh-i Sani namıyla meşhur oldu. Kırk yaşına kadar Hamdullah Efendinin usülünde yazılar yazdı. 1679 tarihinde sülüs ve nesihle kendi usülünde eserler verdi. Zamanında hattan bahsedilen her yerde Hafız Osman akla geldi. Devrin padişahı Sultan ikinci Mustafa Hana hat dersleri verdi. Hafız Osman Efendi yazı yazarken, padişah, hokkasını tutardı. Sultan Üçüncü Ahmed Han da Hafız Osmanın hat dersi verdiği talebeleri arasındaydı.

Hafız Osman Efendi diğer taraftan, Sünbül Efendi dergahı büyüklerinden Seyyid Alaeddin Efendinin sohbetlerinde yetişip, ilim ve feyzlere kavuştu. Çok mütevazi ve cömertti. Talebelerine büyük emek verir, onları yetiştirmeye çalışırdı. Vakitlerini ilim öğrenmek, öğretmek ve ibadetle geçirirdi. El alışkanlığı bozulmasın diye her gün hat yazmıştır. Kırk sene boyunca yirmi beş Mıshaf-ı şerif, çok sayıda Enam-ı şerif, Delail-i hayrat yazdı. Resülullah efendimizi rüyada görüp, aldığı emir üzerine levha şeklinde ilk defa hilye-i seadeti yazdı. Eserlerini yeğeni Hafız Mustafa Çelebi ve Ahdeb Hasan Çelebi süslemiştir. Hafız Osman hattı ile yazılan mushaf-ı şerifler tab edilerek bütün dünyaya yayılmıştır. Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi, Anbarizade Ali Efendi, Hasan Üsküdari, Bursalı Mehmed, ibrahim, Derviş Mehmed, Kevkek ve Yüsuf-i Rümi yetiştirdiği talebelerin en meşhurlarıdır.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …