Hacı Salih Efendi Hayatı

Hacı Salih Efendi Hayatı? Hacı Salih Efendi Kimdir?

Hacı Salih Efendi Hayatı? Son devir din adamlarından. ismi, Salih olup, babası trabzonun ileri gelenlerinden Hanecizade Hacı Şerif Efendidir. 1899 H. 1315 senesinde Trabzonun Çaykara ilçesinde doğdu. 1991 H. 1411 senesinde istanbulda vefat etti. Tahsilini bizzat babasından almış olan Hacı Salih Efendi, tasavvuf derslerini Hacı Ferşad Efendiden aldı. Muasırı olan Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi ile birlikte insanlara islamiyetin emir ve yasaklarını anlattılar. Günümüzdeki birçok din adamı Hacı Salih Efendinin ilminden istifade etti.

Hacı Salih Efendi Hayatı

3 Şubat 1991 H. 1411 günü istanbulda vefat eden Hacı Salih Efendinin Cenaze Namazı 4 Şubat 1991 pazartesi günü istanbul Fatih Camiinde kılındı. CenazesiErzuruma götürülerek bakanlar Kurulu karariyle Esad Paşa camii avlusuna defnedildi. Daha sonra erzurumun Pasinler ilçesi Çöğender köyü sakinlerinin, Hacı Salih Efendinin kabrini gece yarısı açıp, aynı köyde hazırladıkları mezara defnettikleri de söylenmektedir. Hacı Salih Efendinin Mefatih-i Gaybiyye isimli bir risalesi vardır.

Hizmetleri

1947’de Alvar İmamı ile ilk haccına gitti. hac dönüşü geldiği Kurnuç köyünde 5 sene imamlık vazifesine devam etti. 1950’de ikinci defa hacca gitti. Hayatı boyunca 10 defa hac yapmıştır.

1952’de Hasankale’de meydana gelen deprem’de Göçü k altından çıkarıldı. 1954’te sivas, 1955’te Denizli 1956’da Merzifon bu zatın bereketinden nasibini aldı. Aynı yıl bir müddet Çorum’da vaazu nasihatta bulundu. Gittiği yerlerde dokunaklı hitabeti, melek nümun siması, mahviyyet ve mahfiyeti ile ölü kalplere sağnak olup yağıyor ve herkesi kendisine müştak ediyordu.

1960’da Sarıkamış’a bağlı Yeniköy’e yerleşti. Orada 5 sene imamlık vazifesinde bulundu ve yöre halkı tarafından baştacı edildi. 1965’te Çöğender’e döndü. İki sene sonra Erzurum’a taşındı.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …