Tarih

Tarih

Adıyaman Tarihi

Adıyaman Tarihi adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. adıyaman palanlı mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin m.ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır yine samsat-şehremuz tepe’deki tarihi bulgulardan m.ö. 7.ooo yılına kadar paleolitik, m.o. 5.000 yıllarına kadar neolitik, m.ö. 3.ooo yıllarına kadar kalkolitik ve m.o. 3.0oo-1.200 yıllan arasında da tunç …

Devamı »

Antlaşma Nedir

Antlaşma Nedir Antlaşma iki ya da daha çok devletin karşılıklı olarak üstlendikleri yükümlülükle­rin yazıya geçirilmesiyle oluşan belgeye ant­laşma, adı verilir. “Antlaşma” sözcüğü çoğun­lukla çok önemli uluslararası Antlaşmalar için kullanılır. Sözleşme, protokol, anlaşma ve pakt ise ikinci derecede önem taşıyan belge­lerdir. Uluslar 3.000 yılı aşkın bir süreden beri Antlaşmalar yapmakla birlikte, …

Devamı »

Adana Tarihi, Adananın Tarihi Yerleri?

Adana Tarihi

Adana Tarihi Adana Tarihçesi? araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, çukurova, yontma taş devrinden bu yana yerleşim yeri olmuştur. çukurova’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri tepebağ höyüğü ilk çağlardan kalmadır. höyükte rastlanan surlarla çevrili kent çekirdeği burada neolitik çağda yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır tepebağ’ın güneyinde taş köprü’nün bitişğinde eski kale …

Devamı »

Tarih Nedir Kısaca Bilgi?

tarih nedir

Tarih Ne Demek? Tarih Nedir Kısaca? Tarih Ne Demektir? Tarih Hakkında Bilgi? Tarih Nedir Kısa Bilgi? geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültur ve uygarlıklarını, sosyo ekonomik yapılarını, neden sonuş ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.

Devamı »