Adana Tarihi

Adana Tarihi, Adana Tarihçesi

Adana Tarihi Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, çukurova, yontma taş devrinden bu yana yerleşim yeri olmuştur. çukurova’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri tepebağ höyüğü ilk çağlardan kalmadır. höyükte rastlanan surlarla çevrili kent çekirdeği burada neolitik çağda yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır tepebağ’ın güneyinde taş köprü’nün bitişğinde eski kale yıktırılarak yerine adana kalesi yaptırılmıştır. bu kaleyi daha sonra mehmet ali paşa yıktırmıştır. 1553’te başlayan ramazanoğulları devrinde, kent oldukça büyümüş bu dönemde ulucami tuzzhanı, yağ camii gibi eserler yapılmıştır. adana, yavuz sultan selim’in mısır seferinden osmanlılar’a bağlanmış, 1608’de eyalet olmuştur. sırasıyla konya, malatya, şam, halep eyaletlerine bağlı kalmıştır.

Adana Tarihi

Adana Tarihi1Bir ara kıbrıs’tan da idare edilmiş, 1867’de vilayet bundan sonra da adana sancaği’nın merkez ilçesi olmuştur. bu durum fransız işgaline kadar sürmüştür. işgal sırasında vilayet merkezi pozantıya nakledilmiş, işgal sona erince adana yeniden vilayet merkezi olmuştur. cumhuriyet, devrinde çok gelişmiştir.

Eski çağlarda adana bölgesini egemenlikleri altında bulunduran guruplar luvi krallığı (m.ö.1900) , arzava krallığı (m.ö. 1500-1333) , hitit krallığı (m.ö. 1900-1200), kue krallığı (m.ö.1190-713), asur krallığı (m.ö. 713-663) , pers satraplığı (m.ö.612-333), helenistik dönem (m.ö. 333-323) selökidler (m.ö. 312-133), korsanlar dönemi (m.ö. 178-112), romalılar (m.ö.112-m.s. 395)

Orta çağda adana bölgesini egemenlikleri altında bulunduran gruplar bizanslılar (m.s. 395-638), islam devri, selçuklular, ermeni krallığı yeni çağda adana mısır türk memlukları, ramazanoğulları, osmanlılar

Adana’nın İşgali ve Kurtuluş Savaşı

Kayıplara sebep olan ı. dünya savaşı, siyasi ve ekonomik üstünlük için birbirleri ile mücadeleye girişen avrupa devletleri arasında ve avrupa’da çıkmıştır. kısa zamanda mücadele bütün kıtalara yayılmış ve osmanlı imparatorluğu da bu savaşın içine sürüklenmiştir. sonunda imparatorluk çökmüş toprakları parçalanmış, anayurt bile düşman istilası altında kalmıştır.

Beş cephede birden ve pek çok devlete karşı savaşmak zorunda bırakılan osmanlı devleti, mondros ateşkes anlaşması ile imparatorluk topraklarının pek çoğunu düşmana bırakarak çekilmiştir. işte bu dönemde suriye cephesinde kalan türk birliği, o cephede yıldırım orduları komutanı olarak bulunan mustafa kemal idaresinde halep’e çekilerek, tamamen yok edilmekten kurtarılmıştır. zamanın sadrazamı izzet paşa tarafından, o sırada grup komutanı liman von sanders’ten (alman komutanı) elindeki tüm grup komuta ve koordinasyon yetkisini mustafa kemal paşa’ya devretmesi bildirilmiş ve bu devir-teslim işlerini gerçekleştirmek için 31 ekim 1918’de mustafa kemal paşa adanaya gelmiştir. liman von sanders paşa’nın yenildik.

Bizim için her şey bitti sözüne karşılık, yetkiyi teslim alan mustafa kemal paşa savaş müttefikler için bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istiklalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor karşılığını vermiştir. işte bu sözlerin özetlediği ve vurguladığı mücadele yılları 1922’ye hatta politik anlaşmaların bitimine kadar yani 1923’e kadar sürmüştür.

Toros geçitlerini tutmaya çalışan bnb.menil komutasındaki fransız taburu, milli kuvvetler karşısında tutunamayarak kaçmaya çalışmış, ancak karaboğazı’nda çevrilerek esir alınmıştır. işte fransız taburunu esir alan 40 kişilik kahraman milis müfrezesi

Bucak köyü’nde görülüyor. Mustafa kemal paşa 31 ekim 1918’de geldiği adanada 11 gün kalmış, etrafın ve halkın durumunu inceleyerek bunu genel kurmay başkanlığı’na bildirmiştir. bu telgraflarda sadece mevcut durum değil, ileriye dönük düşünce ve uyarılar da yer almıştır.

İskenderun’a asker çıkararak işgal teşebbüsünde bulunurlarsa ingilizlere ateş açılacağını zamanın hükümet ve başbakanına telgrafla bildiren mustafa kemal paşa, aynı zamanda kendine bağlı kumandalara da benzer bir emir vermiştir. verilen emre göre denizden iskenderun’a çıkartma yapmak isteyen ingiliz ve fransızlar’a ateşle karşı konulacaktır.

Tarihi Açıdan Bakılacak Olursa

Adana’dan verilen bu ilk emir türk kurtuluş savaşı’nın ilk emridir. nitekim, 15 mart 1923’te adanaya tekrar gelen mustafa kemal paşa bu durunu şu sözleriyle toplum ve tarih önünde kanıtlamıştır bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel adanada, vücut bulmuştur.adanadan, istanbul’a gönderilen telgrafların hiçbir olumlu etkisi olmadığı gibi, kısa bir süre sonra yıldırım orduları grubu ve 7. ordu karargahı lağvedilmiş ve mustafa kemal paşa istanbul’a çağrılmıştır.

Adanalılar, istanbul hükümetinin 23 kasım 1918 tarihli, adana ve dolaylarının boşaltılmasını zorunlu kılan kararını büyük tepki ile karşılamışlardır. durumu protesto eden, böyle bir harekatın yaratacağı vahim hadiseleri vurgulayan bir telgraf dönemin içişleri bakanına yollanmıştır. kısa bir süre sonra işgal kuvvetleri mersin limanından çukurova’ya girmiş, tüm kilit noktaları kontrol altına almış ve sonra adanayı, işgal etmişlerdir. bu işgal sırasında türklere ait bütün sembol, arma, işaret ve levhalar yok edilmiş ve sistemli şekilde türk halkının soykırımı yoluna gidilmiştir. fransıs işgal kuvvetleri tarafından yine çok planlı ve katı bir şekilde uygulanan diğer bir işlem de adana, çukurova ve civarı bölgelere ermenilerin yerleştirilmesi olmuştur.

1915 Yıllarında yani ı. dünya savaşı sırasında anadolu’nun doğu yöresinde isyan eden türk halkını öldürüp, işkence eden ve ruslara yardım ederek ülke içinde 5. kol olarak çalışan ermenilerin 1915 tarihli tehcir kanunu ile suriye’ye zorunlu göçleri sağlanmıştır. 1918’de adana ve çukurova’yı işgal eden fransızlar kendi birlikleri içinde özellikle ermeni askerleri getirdikleri gibi, suriye’den 70 bin ermeniyi adana’ya, 12 binini dörtyol’a, 8 binini saimbeyli’ye yerleştirmişlerdir. hatta antep ve maraş çevresine de 50 binden fazla ermeni getirilmiştir. bütün bu gayretler adeta ı.haçlı seferi sırasında olduğu gibi yine avrupa devletlerine bu bölgede ileri karokol görevini görecek bir ermeni krallığının yeniden oluşturulması içindi. 1918-1919 yıllarında adana’da tam bir terör ve cinayet dönemi yaşanmıştır.

Bunlar arasında abdiağa çiftliği olayları, şehir içi cinayetleri, taşköprü’de türklerin çarmıha gerilişi ve kırbaçlanarak öldürülüşü gibi olaylar toplum şuurundan ve hatırasından çıkmayacak olaylar haline gelmiştir. bunca terör ve baskı arasında adana ve yöredeki türkler, örgütlenerek kilikya milli kuvvetler teşkilatını oluşturmuşlardır. çukurova, bölgelere ayrılarak, her bölgeye milis kuvvetleri ve komutanı atanmış ve bölge bölge tüm yöre bu milli direnme ve mücadele teşkilatının denetimine girmiştir.

Şubat 1920’den itibaren milli kuvvetler düşmana karşı zaferler kazanmaya başlamış ve her zafer daha iyi bir örgütlenme ve daha yüksek bir moral kuvveti sağlamıştır. 1920’de toroslar’dan fransızlara saldırı başlatılmıştır. sonuçta 27 mayıs 1920’de fransız orduları komutanı menil, milli kuvvetler tarafından esir alınmıştır. kar boğazı olayı olarak bilinen olay, kuvayi milliyenin ilk siyasi zaferidir. bunu takiben 28 mayıs 1920’de fransızlar mersin adana hattına çekilmişler ve kuzey çukurova (kozan ve diğer dağlık bölgeler) tamamen kurtarılmıştır. düzlük, ovalık yörelerde ermeniler zulüm ve şiddeti artırmışlar ve sayısıs cinayetler işlemişlerdir.10 temmuz 1920’de ermeniler tarafından türklere karşı büyük bir şiddet ve soykırım harekatına girişilmiş ve bu harekat sonucu onbinlerce türk toroslara doğru kaçmıştır. dörtgün süren bu hareket tarihte kaç kaç olayı olarak isimlendirilmiştir. 5 ağustos 1920’de mustafa kemal paşa, fevzi bey (çakmak) ve milletvekilleri pozantıya gelmiş ve orayı il haline getirerek pozantı kongresini yapmışlardır.

Daha büyük direnişe geçen türkler çok büyük kayıplar vermişlerdir. buna rağmen kasım 1920 sonlarında fransızları ağır yenilgiye uğratmayı başarmışlardır. sonuç olarak fransa, t.b.m.m. hükümetini resmen tanıyarak barış yoluna gitmiştir. türk-fransız barış anlaşması, 20 ekim 1921’de ankara’da yapılmıştır. bu anlaşma gereğince 5 ocak 1922’de fransızlar çukurova’dan tamamen (getirdikleri ermenileri de beraberinde götürerek) çekilmişlerdir. fransızlarla gidemeyen veya yerli olan ermeniler de bölgeden kaçmışlardır. bunlardan 120 bini tekrar suriye’ye, 30 bini kıbrıs veya istanbul’a gitmişlerdir. 5 ocak 1922 kurtuluşunu kutlama amacı ile büyük saat ile ulu camii arasına çok büyük bir bayrak çekilmiş ve daha sonra bu bayrak çekilmesi olayı il’in kurtuluş günlerinde tekrarlanmıştır. bayrak adananın, simgesi haline gelmiştir. adana ve çukurova halkı milli kuvvetlere katılarak yurdun diğer cephelerinde de çarpışmış ve anavatanı düşmandan kurtarma mücadelesinde sonuna kadar yer almışlardır.

Atatürk’ün adana seyahatleri atatürk cumhuriyetin kuruluşundan önce üç defa, cumhuriyet’in ilanından sonra altı defa olmak üzere adana’ya dokuz defa gelmiştir. Geliş tarihleri sırasıyla şöyledir.

Cumhuriyetten Önce

  • 31 Ekim 1918
  • 05 Ağustos 1921
  • 15 Mart 1923

Cumhuriyetten Sonra

  • 13 ocak 1925, 16 mayıs 1926
  • 17 şubat 1931, 28 ocak 1933
  • 19 kasım 1937, 24 mayıs 1938

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …