Türk Tarihi

Türk Tarihi

Türk tarihi kökenleri yaklaşık 2500 yıl öncesine Orta Asya’ya dayanan Türklerin tarihi. Bugüne kadar çok farklı coğrafyalarda yaşayan ve birçok devlet kuran Türkler’in tarihte bilinen ilk devleti Asya Hun imparatorluğudur. Türkler Orta Asya da, Sibirya’da, Ortadoğu’da tarihin akışını yakından etkilemiş bir kavimdir. Türkler ve tarihi hakkında bilgiler, Bizans, Çin, iran, Arap ve Hint kaynaklarından öğrenilmektedir. Türklerin kendi kaynaklarının büyük bir kısmı Moğol istilası sırasında yok olmuştur. Bir kısmı da henüz ortaya çıkarılmamıştır Türk tarihi’nin temel referansı Ötüken’de yükselen Orhun Yazıtları’dır. Bunların yanında Türkler ile ilgili pekçok arkeolojik alan bulunmaktadır. Orta Asya medeniyetinden kalan izlerin büyük kısmı, Moğol istilası ile tahrip olmuştur. Türk tarihini yakından etkileyen üç olay vardır

1-Orta Asya’nın ikliminin değişmesi ve büyük denizlerin kuruması
2-Orta Asya halklarının büyük kısmının islamiyet’e girmesi.
3-Moğol istilası.

Mete Orta Asya halkını, Yay çekebilen ve kullanabilen tüm kavimler olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamaya dil de eklenirse Türk tarihi Türkçe konuşan Orta Asya kökenli toplulukların tarihidir. Dünya da bugün pekçok Türkolog bulunmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki dönem. …