Dünyanın Oluşumu

Dünyanın Oluşumu Dünyanın Oluşumu? Dünyanın Oluşumu Ne Demek? Dünyanın Oluşumu Nedir Kısaca? Dünyanın Oluşumu Nedir? Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir. Bu teoriye göre, Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken, zamanla …

Devamı »

Hava Nedir Kısaca

Hava Nedir kısaca

Hava Nedir Kısaca?, dünyayı ve diğer gezegenlerden ayıran özellilerinin başında üzerinde hava olaylarının görülmesi ve canlı yaşamına olanak sağlayan atmosferinin var olması gelir. Atmosfer %78 Azot – % 21 Oksijen – % 1 su buharı, karbondioksit ve diğer gazlardan oluşur.

Devamı »

Oksijen Nedir

Oksijen Nedir Oksijen Nedir? Oksijen Ne Demektir? Oksijen Nedir Kısaca? Oksijen Ne Demek? Oksijen Hakkında Bilgi? oksijen Nedir, Sık sık çeşitli nedenlerle işitmişsinizdir, dergilerde, kitaplarda insan o olmaksızın yaşayamaz diye okumuşsunuz dur. Hayatın varlığı, sürdürülmesi için oksijenin gerekli olduğu, hemen herkesin kesinlikle bildiği bir gerçektir. Oksijen olmaksızın hiçbir insan birkaç …

Devamı »

Metal Nedir

Metal Nedir Metal Ne Demek? Metal Nedir Kısaca? Metal Ne Demektir? Metal Hakkında Bilgi? Metal, Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler metaller, kendi aralarında soy metaller altın, gümüş, platin gibi ve soy olmayan metaller …

Devamı »

Kalsiyum Nedir

Kalsiyum Nedir Kalsiyum Nedir? Kalsiyum Ne Demek? Kalsiyum Nedir Kısaca? Kalsiyum Ne Demektir? Kalsiyum Kısaca? kalsiyum Nedir, kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir element. sembolü Cadır. ismi Latincede kireç manasına gelen calx kelimesinden gelmektedir. ilk defa 1808’de Lumphru Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir Özellikleri Metalik kalsiyum gümüş …

Devamı »

Horoz Nedir

Horoz Nedir Horoz Kısaca Ne Demek? Horoz Nedir Kısaca? Horoz Ne Demektir? Horoz Ne Demek? Horoz Hakkında Bilgi? horoz Ne Demektir, Horoz Kümes hayvanlarından tavuğun erkeğine verilen isim Dişi tavuğa göre kuyruk ve boyun tüyleri daha uzun ve parlaktır. ibiği büyük ve gösterişlidir. Kendine has, ahenkli bir ötüşü vardır. Ağırlığı …

Devamı »

Keçi Nedir

Keçi Nedir keçi, boynuzlugiller (Bovidae) familyasının sığırlar (Bovinae) alt familyasından Capra cinsini oluşturan memelilere verilen isim dillere destandır. Mesela Açılır sandık, dökülür fındık bilmecesinin cevabı keçi Sarp yamaçlara rahat tırmanır, patika ve uçurumlar kenarında dolaşmaktan çekinmezler. Bundan dolayı zor geçitlere keçiyolu denir. Evcil olanları sütü, derisi ve tiftiği için beslenir. …

Devamı »

Zürafa Nedir

Zürafa Nedir zürafa (Giraffa camelopardalis), zürafagiller (Giraffidae) familyasından bir Afrika memelisi. dünyanın en uzun hayvanlarından biridir Özellikleri Erkeklerinin boyu 4.4 ve 5.5 metre boyunda olup 1.5 ton ağırlığındadır. Bügüne kadar kayıt edilmiş en büyük zürafa, 5.87 m. olup 2 ton ağırlığındadır. Dilleri boynuzumsu yapıya sahiptir. Dişiler ise 1 2 feet …

Devamı »

Fil Nedir

Fil Nedir Özellikleri Her iki türün ayırt edici özellikleri gövdelerinin çok iri, burunlarının hortum biçiminde uzamış, bacaklarının kalın ve sütun biçiminde, kulaklarının geniş özellikle Afrika filinde kafalarının çok iri ve sürekli uzayan üst kesici dişlerinin fildişi savunma dişlerine dönüşmüş olmasıdır. Ama asya filinin dişisinde genellikle bu savunma dişleri bulunmaz

Devamı »

inek Nedir

inek Nedir inek Nedir? inek Ne Demektir? inek Hakkında Bilgi? inek Ne Demek? inek Nedir Kısaca? inek Nedir, Sığırlar, Memeli hayvanların çift toynaklılar takımının, boynuzlugiller familyasına giren bir alt familya Çoğunlukla evcil olan, kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu büyükbaş hayvanlardır. Mideleri dört gözlü olup geviş getirirler. Üst çenelerinde …

Devamı »