Ege Denizi

Ege Denizi isminin kökeni ege denizi isminin etimolojik olarak yunan dili ile açıklanamayan bir isim olduğu Bilge Umar’ın Türkiye’deki Tarihsel Adlar isimli eserinde savunulmaktadır. Aynı kitapta bu ismin eski Anadolu dillerinden olan Luwi dilinden gelen bir miras olduğu savunulmaktadır. ismi ile ilgili farklı görüşleri olan denizin ismi, bir inanışa göre …

Devamı »

Aralık Nedir

Aralık Nedir aralık Gregoryen Takvimine göre yılın 12. ve son ayı olup 31 gün çeker Türkiyede, atatürk devrimine değin Arapça’da ocak anlamına gelen kanün sözcüğünden Kânûn-i Evvel, Kanunuevvel, Kanunievvel, Kanunuevvel olan ayın adı Cumhuriyetten sonra ilk kanun, ilkkanun olarak kullanıldı, 10 Ocak 1945’te kabul edilen 15 Ocak 1945’te yürürlüğe giren …

Devamı »

Kasım Nedir

Kasım Nedir kasım Gregoryen Takvimine göre yılın 11. ayı olup 30 gün çeker Türkiyede, atatürk devrimine değin Sümer-Babil-ibrani-Süryani-Arami Tişri den gelme ad ile Teşrin-i Sani olan ayın adı Cumhuriyetten sonra ikinci Teşrin, ikinciteşrin olarak kullanıldı,10 ocak 1945’te kabul edilen 15 Ocak 1945’te yürürlüğe giren ve dört ayın adlarını değiştiren yasa …

Devamı »

Ekim Nedir

Ekim Nedir Ekim Ayı:Ekim, Gregoryen Takvimine göre yılın 10. ayı olup 31 gün çeker Türkiye’de, atatürk devrimine değin Sümer Babil ibrani Süryani Arami ad Tişri den gelme Teşrin-i Evvel olan ayın adı Cumhuriyet’ten sonra da ilk Teşrin, ilkteşrin ya da Birinci Teşrin, Birinciteşrin olarak kullanıldı, 10 ocak 1945’te kabul edilen …

Devamı »

Eylül Nedir

Eylül Nedir eylül Gregoryen Takvimine göre yılın 9. ayı olup 30 gün çeker Arapça eylül, Süryanice üzüm anlamındaki aylül’den üzüm ayı gelmektedir.

Devamı »

Ağustos Nedir

Ağustos Nedir Ağustos, Gregoryen Takvimine göre yılın 8. ayı olup 31 gün çeker. Türkçede bu aya Harman ayı, Lobut ayı da denir. Kimi yerlerde bu ay için temmuz ayı gibi Orak ayı dendiği de olur

Devamı »

Temmuz Nedir

Temmuz Nedir Temmuz Ayı temmuz Gregoryen Takvimi’ne göre yılın 7. ayı olup 31 gün çeker Eski Türkçede tamuz çok sıcak, cehennem sözcüğünden, Sumarca Sümmerce Suomerce bereket tanrısının bir adı olan dummuzzi sözcüğünden gelme Süryanca/Süryanice temmuz, sözcüğü aynen Türkçeye geçmiştir. Türkçe’de bu aya Orak ayı ya da Ot ayı denir

Devamı »

Mayıs Nedir

Mayıs Nedir mayıs, Gregoryen Takvimine göre yılın 5. ayı olup 31 gün çeker mayıs adı, Roma bereket Tanrıçası Bona Dea ile birlikte tanımlanan, Yunan Tanrıçası Maia’nın ayı anlamında Latince maius mensis’ten gelmektedir

Devamı »

Nisan Nedir

Nisan Nedir nisan, Gregoryen Takvimine göre yılın 4. ayı olup 30 gün çeker nisan sözcüğünün, Arapça nisan, Süryanice nisanna, Sümerce nisag = ilk meyveler, Akadca nisanu ve ibranice nisan sözcüklerinden alındığı söylenebilir

Devamı »

Mart Nedir

Mart Nedir mart, Gregoryen Takvimine göre yılın 3. ayı olup 31 gün çeker Eski Roma’da Mart, ayının adı, Roma Savaş Tanrısı “Martius” idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. ocak ve Şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı mart idi. Julius …

Devamı »