Deprem Sözlüğü Nedir

Deprem Sözlüğü Nedir

Artçı Deprem Aftershock Ana sarsıntıdan sonra Yerkabuğu'nda bozulan dengenin sağlanamsı için meydana gelen küçük deprem Aktif Sismik Kuşak Seismic Belt Uzunlamasına uzanan deprem kuşağı. Dünya depremlerinin %60'ı Pasifik Çevrimi Kuşağı'nda ortaya çıkar

Asimistik Aseismic Sismik olmayan, depremle ilgisiz Büyük Deprem Great Earhquake Richter ölçeğinde 8 ve üstünde büyüklüğü olan deprem Büyüklük Magnitude Bir depremin kuvvetinin ya da ortaya çıkardığı gerilim enerjisinin sismografik gözlemlere dayanılarak ölçümü. 1935'te Charles Richter tarafından geliştirilen logaritmik bir ölçeği temel alır.

Cisim Dalgası Body Wave Dünya'nın içme özelliğine sahip olan sismik dalga. "P" ve "S" dalgaları cisim dalgalarıdır Çekirdek Core Dünya'nın en içteki katmanı, iç çekirdek katıdır ve 1300 kilometrelik bir yarı çapa sahiptir. Dünya'nın yarı çapı 6 bin 371 kilometredir. Dış çekirdek sıvıdır ve yaklaşık olarak 2 bin 300 kilometre kalınlığındadır. "S" dalgaları dış çekirdekten geçmez.

Deniz Dalgaları Tsunami Okyanus tabanında meydana gelen büyük çaplı hareketlenme sonucu ortaya çıkan dev deniz dalgaları Deprem Earthquake Yer'in, yüzeyin altındaki kayaların ani hareketi sonucunda silkinmesi.

Deprem Fırtınası Earthquake Swarm Sınırlı bir alanda ve sürede gerçekleşen, ana şoktan ayrı, bir dizi küçük deprem Elastik Dalga Elastic Wave Bir tür elastik deformasyon etki eden güçler, ortadan kalktığında yok olan bir şekil değişikliği sonucu ilerleyen dalga. Sismik dalgalar buna örnektir.

Episantır-Merkezüstü Epicenter Yerkabuğu içinde bulunan odak noktasının, Yeryüzü'ndeki iz düşümü Episantır Uzaklığı Yeryüzü'ndeki bir noktadan episantıra olan uzaklık.

Fay 'Kırık' Fault Yerkabuğu ve üst mantoda, kaya tabakalarının, koptuğu ve kaynadığı yerdeki zayıf nokta. Başka bir deyişle, Yerkabuğu'ndaki deformasyon enerjisinin artması sonucu, kayaç kütlelelerinin, bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kaymasıyla ortaya çıkan kırık faylar, depremler sonucunda ortaya çıkar. Depremlerde, daha önceden varolan faylar boyunca ortaya çıkar.

Faz Phase Farklı bir tür sismik dalganın gelişini belirleyen ve sismogramda görülen bir hareket ya da osilasyon ilk Varış First Arrival Bir kaynaktan gelen sismik dalgaya atfedilen ilk kayıtlı sinyal izoseist isoseimal Yeryüzü'nde deprem şiddetinin aynı olduğu noktaları birbirine bağlayan eğri.

Kırılma Refract Bükülme ya da yön değiştirme Kıtasal Kayma Continental Drift ilk kez Alfred Wegener tarafından öne sürülen ve Dünya kıtalarının başta tek bir parça olduğunu söyleyen kuram. Kara parçaları, buradan koparak, uzaklaştı ve kıtaları oluşturdu.

Büyük Deprem Major Earthquake Richter ölçeğinde büyüklüğü 7 ile 7.99 arasında olan deprem, Merkezi Varış Açısı Central Angle Merkez üssü, yerin merkezi ve kayıt istasyonu arasındaki açı.

Mikro Deprem Microearthquake Richter ölçeğinde büyüklüğü 2 ya da daha düşük olan deprem Odak Focus, Hypocenter Depremin Yerkabuğu içinde başladığı ve enerjinin açığa çıktığı nokta.

Odak Focus Bir depremin ilk hareketinin ve elastik dalgalarının kaynağı olan yerin içindeki nokta Odak uzaklığı Yeryüzü'ndeki bir noktadan, odağa olan uzaklık.

Öncü Deprem Foreshock Daha büyük bir depremden ya da ana şoktan birkaç saniye ya da birkaç hafta önce gelen ve büyük depremin kırılma alanının içinde ya da yakınında ortaya çıkan küçük titreme.

Periyod Period iki dalga tepesi arasındaki zaman Richter Ölçeği Richter Scale Bir depremin kuvvetini ölçmeye yarayan sistem. 1935'te Charles Richter tarafından geliştirilmiştir. Matematiksel formüllerden oluşur, fiziksel bir araç değildir.

Sismik Seismic Depremle ilgili olan Sismik Deniz Dalgası Seismic Sea Wave Denizaltı depremi sonucu ortaya çıkan tsunami Sismik Kaynak Seismic Source Deprem tehlikesi yaratabilecek bölgeler. Bu bölgeler, uygulamada nokta, çizgi ve alan biçiminde dönüştürülmüşlerdir.

Sismik Sabit Seismic Contstrant Deprem riskleriyle ilgili yapı kodlarında, bir binanın dayanması gereken hızlanma değeri.

Sismik Zon Seismic Zone Depremlerin olduğunun bilindiği bölge Sismograf seismograph Yer'in hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihaz.

Sismogram Seismogram Depremin bir sismograf tarafından kaydedilen, yazılı kaydı

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …