Boşluk Nedir

Boşluk Nedir

Boşluk Ne Demektir? Boşluk Nedir Kısaca? Boşluk Hakkında? Boşluk Nedir? Boşluk Ne Demek? Boşluk Hakkında Bilgi?

Boşluk Ne Demek, Boşluk Göründüğünün tam tersine, evren çok az sayıdaki maddi cisimlere göre çok daha büyük oranda bir boşluktan oluşmuştur nitekim gökcisimleri, yıldızlar arası boşlukta tek tek kalmışlardır. Maddenin en küçük düzeyinde, yani atomda da elektronlarla çekirdek arasında oldukça büyük bir boşluk yer alır.

ilkçağ’dan beri Aristoteles gibi bilginler, doğanın boşluktan, nefret ettiğini öne sürerlerdi. Bu eski fizik biliminin açıklayamadığı bazı olayları bir nedene bağlamak için yarattığı ünlü bir deyim olmuştur.

italyan fizikçisi Torricelli 1608-1647 ancak XVII. yy .da atmosfer basıncı konusundaki denemeleri sırasında, barometrik boşluğu gerçekleştirerek bunun tersini kanıtlamıştır. 1654 yılında, Alman Otto von Guericke bir cam fanus içindeki havayı boşaltan, hava boşaltma makinesini icat etti.

Günümüzde bütün laboratuvarlarda ve sanayide bunun için geliştirilmiş araçlar döner tulumbalar, sulu veya civalı hortumlar kullanılır. Bütün bu makineler hava veya gazı tam olarak boşaltamazlar, çünkü her birinin bir boşluk sının vardır. Yıldızlar arası boşluk, bile tam değildir içinde yoğunluğu azalmış gazlar ve tanecikler bulunur.

Ağırlıkları ne olursa olsun bütün cisimler boşlukta, eşit hızla düşer. Boşluk, sıvıların daha düşük bir sıcaklıkta kaynamasını sağlar. Boşluk, soğuk ile birlikte kullanılırsa besinlerin korunmasına konserve yardım eder havasız kutulara kapatma.

içinde maddesel iletken olmadığından sesi iletmez ısıya karşı da mükemmel bir yalıtkandır. Buna karşılık, ışınları geçirir Güneşin sıcaklığını işte bu yüzden duyarız Güneş ışığı gezegenler arası boşluğu ısıtmadan gelir, Dünya’yı ısıtır gene bu boşluk sayesindedir ki, bulutsuz gecelerde, çok uzakta olmalarına rağmen yıldızların ışığını açık seçik görebiliriz

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …