Müzik Kuramı Nedir

Müzik Kuramı Nedir

Tanım Müzik kuramı terimi genel olarak iki farklı ama bibiriyle ilgili anlamda kullanılır Müziğin temel yapıtaşları Bu yapıtaşları ile müziğin incelenmesi, sınıflandırılması ve hatta bestelenmesini konu alan bilim dalı. ilk anlamdaki müzik kuramı, müziğin temel yapıtaşlarını tanımlar porte, nota, artikülasyon, açkılar, ton, gam, ritim, melodi, harmoni vb

Diğer bir deyişle müzik, dilinin kurallarını belirler ve bunların kullanılışlarını açıklar ikinci anlamdaki müzik teorisi 1950 lerden sonra özellikle Kuzey Amerika kıtasında müzikolojiden özerkleşerek kendi başına müziği inceleyen bir bilim dalı haline gelmiştir. Müzikoloji veya tarihsel müzik ve etnomüzikolojiden farkli olarak pozitif bilimleri matematik, fizik vb

de kullanması gerekçe olarak gösterilmektedir. Kıta Avrupasında ise müzik teorisi, müzik tarihi gibi müzikolojinin bir alt dalı olarak kabul edilmektedir, Recep Uslunun Müzikoloji ve Kaynakları çalışmasında belirttiği gibi Dünyada yaygın olan kanaat da budur.

Müziğin yapıtaşlarının tüm müzisyenler tarafından öğrenilmesi her durumda aranılan bir nitelik olsa da müziğin, bilimsel olarak incelenmesi özel olarak müzik kuramcıları tarafından gerçekleştirilir. Doğu müziğinde genellikle Edvarlar müzik kuramı eserleridir.

Tarih Müzik teorisinin Pisagordan başlayan çok eski ve uzun bir tarihi vardır. Doğu müziğinde ise teori tarihi Kindi ile başlar. Anadoluda ilk müzik teorisi XV. yüzyıl başlarında Yusuf Kırşehri tarafından yazılmıştır

Ayrıca kontrol et

Popüler Müzik Nedir

Popüler Müzik Nedir? Popüler Müzik Ne Demek?

Popüler Müzik Nedir? Pop müzik, genellikle popüler müzik gününde ve zamanında hit olan, tutulan müzik …