Konservatuvar Nedir

Konservatuvar Nedir

Müsiki eğitimi yapan okul, Darülelhan (Eserler Evi). Kökü italyanca (Conservatorio) kelimesine dayanmakta ve çalışma evi manasına gelmektedir. Rönesans devrinde hastahanelere veya bakımevlerine bağlı yetimler okulunda kilise müziği çalışmaları yapan konservatuvarlar meydana çıkmaya başladı. ilk ciddi konservatuvar; Paris’te 1795 senesinde Belediye Bando Şefi Bernard Sarratte tarafından kuruldu. Kurulan bu müzik evinin ismi, institut National de Musique idi. Sonraları bu isim italyancadan etkilenerek Conservatoire de Musique halini aldı.

On dokuzuncu yüzyılda Fransa’da kurulan ve faaliyet gösteren konservatuvarlar, diğer Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da örnek alındı. 1807’de Milano, 1811’de Prag, 1817’de Viyana, 1843’te Leipzig konservatuvarları faaliyete geçti. ABD’de Boston Konservatuvarı 1867’de, New York Milli Konservatuvarı 1885’te kuruldu.

Türkiye’de ilk konservatuvar istanbul’da Darülelhan adıyla 1913’te ittihat ve Terakki tarafından kuruldu. Daha sonra 1927’de bu kuruluş Belediye Konservatuvarı haline dönüştü. 1936’da ise Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Devlet Konservatuvarı faaliyetine başladı. 1958’de izmir’de 1971’de istanbul’da devlet konservatuvarları kuruldu. Ayrıca 1976’da ilki istanbul’da kurulan Türk Müziği Konservatuvarları açıldı ve zamanla sayısı arttı.

Ayrıca kontrol et

Klasik Türk Müziği

Klasik Türk Müziği Nedir Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber …