Müzik Mitolojisi Nedir

Müzik Mitolojisi Nedir

Türk müziğinde müzik mitolojisi eski Yunan mitolojisiyle zaman zaman buluşsa da ilerleyen zaman diliminde kendine özgü bir hal alır. Müzik aletlerinin veya müziğin icat edilmesi etrafında oluşan mitler, Anadolu efsanelerinde de varlıklarını gösterirler

Recep Uslunun Music and Sciences Müzik ve Bilimler dergisinde yer alan makalesindeki tespitine göre, Harry Potter örneğindeki gibi, güncel gençlik romanlarında bile müzik mitolojisinin izleri karşımıza çıkar.

Recep Uslunun başka bir makalesinde işaret ettiği XV. yüzyıla ait bir müzik mitine göre Türk müzik teorilerinin ilk örneklerinde anlatılan, Safiyyüddin Abdülmüminin müziğin kıymetli ve değerli bir bilim olduğunu göstermek için susuz deveyi müziğiyle yönlendirmesi örneği günümüzde aşık çobanla karakoyun hikayesinde de devam ettmektedir. Türk müziğinde mitoloji konusu henüz fazla ele alınmamıştır

Ayrıca kontrol et

Popüler Müzik Nedir

Popüler Müzik Nedir? Popüler Müzik Ne Demek?

Popüler Müzik Nedir? Pop müzik, genellikle popüler müzik gününde ve zamanında hit olan, tutulan müzik …